A rózsafüzér minden bajban segít
Írta: P. W. Göttler

Egy 1957. december 26-án folytatott beszélgetésben Lucia nővér a következőket mondta Pater Fuentes-nek: „Nézze, atya, a Boldogságos Szűz Mária ezekre az utolsó időkre, amiben mi élünk, a rózsafüzér imádkozásának különleges hatékonyságot szerzett. Olyan hatékonyságot, hogy nincs az a probléma, akár evilági, mulandó, akár szellemi, bármelyikünk privát vagy családi életében vagy vallási közösségekben, vagy a népek és nemzetek sorsában – amit a rózsafüzérrel ne tudnánk megoldani. Nincs olyan probléma, ismétlem Önnek atya, akármilyen súlyos legyen is, amit a rózsafüzér imádsággal ne tudnánk megoldani. A rózsafüzérrel fogjuk magunkat megmenteni. A rózsafüzérrel tesszük magunkat szentté. A rózsafüzérrel fogjuk Urunkat és Megváltónkat megvigasztalni és számos lélek megmenekülését elérni.”

2007. október 13-án ünnepeljük a fatimai csodálatos napcsoda 90. évfordulóját. Bár Isten Anyja előre bejelentette egy csoda bekövetkeztét, azt senki sem sejtette, még a látnok gyermekek sem, hogy ez mi lesz. A tömegben számos kíváncsiskodó és kétkedő is akadt, így szó sem lehetett valami fajta szuggesztióról, hiszen ehhez kritikátlan emberek szükségeltetnek, akik teljesen átadják magukat érzelmeiknek és így értelmüket némiképp kikapcsolják. És nem is csak a napcsoda történt, hanem az is, hogy a csoda után a jelenlevők ruhái teljesen szárazak lettek, holott előtte a szűnni nem akaró esőben többé-kevésbé mindenki átázott. Mindez körülbelül 70 ezer szemtanú előtt zajlott le. Az Ég e csodával világosan megmutatta, hogy ő az üzenetek szerzője.

Ma szemünk előtt teljesül be mindaz, amit Isten Anyja Fatimában mondott, nevezetesen, hogy Oroszország az egész világon elterjeszti tévtanait. Ez 90 évvel ezelőtt kezdődött, de most is folyamatosan tart tovább. Csak XI. Pius pápa 1937. március 19-én megjelent kommunizmusról szóló enciklikáját kell elolvasni, hogy valaki megállapíthassa, mennyire nem halott a kommunizmus, sőt, hogy tanai az egész világot egyre jobban uralják, és sajnos Anyaszentegyházunkat, a katolikus Egyházat is megmérgezik.
     Hogy magunkat e zűrzavartól és lelkünk elvesztésétől megmentsük, adta nekünk az Ég fő ellenszerként a szent rózsafüzért, amelynek az október hó különös módon van felajánlva. A rózsafüzér már évszázadok óta bebizonyította különleges erejét. Itt, Közép-Európában a törökök elleni harcban többször is a rózsafüzér imádságnak köszönhettük a győzelmet, csakúgy, ahogy 1955-ben Ausztriát is a rózsafüzér mentette meg Németország sorsától, a feldarabolástól.

A rózsafüzér olyan egyszerű imádság. Mindenki mindenhol imádkozhatja, és ezáltal ebben az olyannyira evilági beállítottságú, rövidéletű, felületes világban az igazi, maradandó valóságra gondolhat. A rózsafüzér arra való, hogy az örök valóságok szemléletére vezessen. De a rózsafüzérben még a szétszórtsággal küzdő ember is megtalálja azt az eszközt, amivel ez ellen harcolhat és lelkének nyugalmát megtalálhatja.
     A rózsafüzér titkait egy gyerek is megérti, de a tanult és/vagy szent szintén talál táplálékot benne lelke számára, mert a kegyelemmel mindig mélyebbre és mélyebbre lehet e titkokba behatolni. Ehhez csak arra van szükség, hogy megszabadítsuk magunkat attól, ami lelkünknek Istenhez való felemelkedését gátolja. Ez sok minden lehet: napi gondok, kötelességek, szükségek, szenvedélyek, kísértések stb. De ne sajnáljuk a fáradságot, még akkor sem, ha olykor olybá tűnik, hogy mindennemű haszon nélkül imádkozunk. Isten látja törekvésünket és kegyelmével jutalmazza azt.
     A világban a siker számít, az eredmény. A világ más módon nem tud jutalmazni. Isten előtt a fáradozás számít, ami azonban nem szükségszerűen nyer érzelmi áhítattal jutalmazást. Ne azért imádkozzunk, hogy ezért jutalmat vagy meghallgatást nyerjünk, vagy hogy érzelemmel és áhítattal teljünk el. A kegyelem nem mérhető vagy érezhető valami. A lélek előremenetele sem ebből áll. Éppen ezért olyan szükséges és gyümölcsöző a szenvedők imája. Sok kegyelem a családok, a plébániák, az Egyház mint egész számára, ered a szenvedők és a betegek imáiból. Milyen sok kegyelem veszik el a haszontalan időtöltések által! A könnyen eső imádkozás nem az igazi szeretet jele. A szeretet akkor mutatkozik meg, ha az imádkozás nehézzé válik. Azért találunk olyan kevés igazi, tartós szeretetet ebben a világban, mert sokan nem tartanak ki, amikor az imádkozás nehezükre esik.

A katolikusok körében normálisnak kell lennie, hogy mindenki naponta imádkozza a rózsafüzért. Ez legfőképpen a családokban fontos. Bár elmulasztása nem esik a súlyos bűnök alá, de ahogy a betegnek és annak, aki különleges megerőltetés alatt áll, egészségesebb kosztra van szükséges, úgy nekünk is, akik nagyon súlyos veszélyeknek vagyunk korunkban kitéve. Éppen az idősebbeknek, akik fizikailag már nem sok mindent tudnak tenni, lehet és kell a fiatalabbakért imádkozniuk, akik egy ilyen rosszra csábító világban nőnek fel és kényszerülnek élni.
     Maradjunk tehát különösen október hónapban hűségesek a napi rózsafüzér imádsághoz a Rózsafüzér Királynő oltalma alatt.


vissza

a KÖNYVTÁR oldalra                a HÍREK oldalra               a KEZDŐLAPRA