Egyenlőség az emberek, de nem a vallások között
(forrás: Osservatore Romano – 2007. november 8.)

A vallások közötti párbeszéd iránt érdeklődő katolikus keresztényeknek tudniuk kell, hogy az egyenjogúság a résztvevő személyek között áll fenn, és nem az általuk képviselt vallások között, mondta Angelo Amato érsek, a Hittani Kongregáció titkára.

„Az a tény, hogy ma vallások sokaságát kínálják nekünk, nem jelenti azt, hogy ezek egyformán igazak is lennének” – nyilatkozta az érsek az Osservatore Romano, vatikáni napilap november 8-i számában, egy interjúban.

Amato érsek a riportban utalt az előzőleg megtartott konferenciabeszélgetésre is, melynek címe: „Tanúskodni Krisztusról, az egyetlen megváltóról a sokvallású társadalmakban.” A főpap e konferencián elhangzott felszólalásában elmondta, hogy ma, amikor annyira nagy a kétely az objektív igazság létezését illetően, nincs hely a vallásközi párbeszédben a dilettánsok számára.
      „Míg a szeretet párbeszéde – egymás megismerése és elfogadása, a baráti kapcsolatok építése, az előítéletek legyőzése – minden keresztény feladata”, mondta az újságnak, „addig az igazság párbeszéde, melyben a vallások tanításairól van szó, kizárólag a szakértőkre tartozik”.

Az ökumenikus párbeszéddel ellentétben, melyben a keresztények az egységet keresik a Jézus Krisztusba vetett közös hit, és az egy keresztség alapján, a vallások közötti dialógus a kölcsönös megértésre és a békés együttélésre törekszik a közös emberi méltóság alapján.
      „A vallásközi párbeszéd, melynek célja a népek közötti béke előmozdítása, nem zárhatja, és nem is zárja ki az igazsághoz és a keresztény hithez való megtérés lehetőségét, de figyelembe veszi a személy szabadságát és méltóságát” – mondta. Majd felhívta a figyelmet, hogy „sajnálatos módon a katolikus teológia egy bizonyos áramlata, mely ezzel a párbeszéddel foglalkozik, zsákutcába jutott, mivel addig az önellentmondásig merészkedtek, hogy minden vallás elvezethet az üdvösségig”.

„Az egyenlőség, mely a párbeszéd előfeltétele, az emberekre vonatkozik, akik egyforma méltósággal és szabadsággal vehetnek részt a dialógusban, de nem vonatkozik a párbeszédet folytatók hitének tartalmára” – jelentette ki Angelo Amato, és mint mondta, „a párbeszédben résztvevő keresztény nem hallgathat a hitéről, mely Jézusban gyökeredzik”.

A kereszténység igazságait, mondta a vatikáni érsek, „természetesen nem lehet erővel rákényszeríteni senkire, figyelembe kell venni az egyén szabadságát és lelkiismeretét”.

„Párbeszédünk hasznos és szükséges, de nem szabad túlságosan a középpontba helyezni, ugyanis igazi értelmét csak keresztény hitünk összefüggésében nyeri el” – mondta zárásképpen a Hittani Kongregáció titkára. „Az erős és egészséges elkötelezettség a saját hitünk iránt a legjobb belépő a más vallásokkal folytatott párbeszédhez”.


vissza

a HABEMUS PAPAM oldalra                              a KEZDŐLAPRA