„Mit vétettem ellened, hogy a szentmiseáldozat olyan kevésre becsülöd?”
(forrás: www.kath.net – 2008. március 25.)

Vitus Huonder, Chur püspöke (akit a liberális sajtó hetek óta bőszült hévvel támad) ez év nagycsütörtökén szívhez szóló prédikációt tartott, melyben a szentségek értékének újra való tiszteletére szólított fel. A püspök prédikációja szó szerint:

Mit vétettem ellened, hogy a szentmiseáldozat oly keveset ér számodra? Az Úrban szeretett testvéreim, virágvasárnap a nagypénteki liturgiából vesszük e szavakat az egész szent hét vezérgondolatához. Ez vezessen bennünket e napokban, ez kövesse bennünk a mi Urunk szenvedéseit és halálát, és ez érzékeltesse bennünk az Úr irántunk érzett szeretetét.

Ma azt az estét ünnepeljük itt együtt, melyen az Úr a szentségek legnagyobbikát ajándékozta nekünk. Testének és Vérének legszentebb szentségét, isteni jelenlétének szentségét a kenyér és a bor színe alatt, a keresztáldozat szentségét.

E legnagyobb szentségre tekintve hagyjuk, hogy az Úr feltegye nekünk kérdéseit: „Én nemzetem, te ellened mit vétettem, vagy mivel szomorítottalak meg? Felelj nekem: Mit vétettem ellened, amiért te ezt a szentséggel ilyen méltatlanul bánsz?

Mit vétettem ellened, amiért te e szentségről olyan tanokat terjesztesz, melyek nem felelnek meg az én alapításomnak, amiért olyat mondasz, hogy ez közönséges kenyér és közönséges bor, és nem elképzelhető, hogy a kenyér az én szent Testemmé és a bor az én szent Véremmé alakuljon át? Hiszen én magam mondtam: »Ez az én testem, ez az én vérem.« Miért nem hiszel az én szavaimnak?

Én nemzetem, te ellened mit vétettem, amiért a gyerekeket nem e szentség iránti tiszteletben és szeretetben neveled, amiért nekik e szentség igazságát nem adod át, amiért nem mondod nekik többé, hogy nekik ezt a szentséget tiszta, a bűnöktől megszabadult szívvel kell fogadniuk? Én nemzetem, te ellened mit vétettem? Felelj nekem.

Mit vétettem ellened, amiért te e szentséget többé nem akarod a kereszten meghozott áldozatom szentségének elismerni, amiért azt mondod, a szentmise nem a keresztáldozat megjelenítése, amiért az áldozat szót kerülni akarod, holott én magam mondtam: »Ez az én testem, melyet értetek adatik«?

Mit vétettem ellened, amiért te e szent ünnepből a szórakozás lakomáját és az önigazolásodat csináltad? Én nemzetem, felelj nekem. Én nemzetem, te ellened mit vétettem, amiért számodra a szentmiseáldozat oly csekély értékű, hogy minden mást inkább csinálsz, minthogy ezen részt vegyél, és még vasárnaponként is távol tartod magad tőle?

Mit vétettem ellened, amiért te a tabernákulumban való jelenlétemet nem veszed figyelembe és nem tiszteled? Mit kellett volna még veled cselekednem, mint hogy e szentséget ajándékoztam neked, és ezzel hagytam, hogy keresztáldozatom minden időre és minden embernek hatékony maradjon?


Kapcsolodó cikk: Konzervatív fordulat az Egyházban


vissza

a KÖNYVTÁR oldalra                              a KEZDŐLAPRA