Kap az Egyház egy ötödik Mária-dogmát?
(forrás: www.kath.net – 2008. február 11.)

Egy ötödik Mária-dogmának kell „Máriáról a teljes keresztény igazságot hirdetnie” – számos hívő e kívánságát öt bíboros szándékozik XVI. Benedek pápa elé terjeszteni. Ezért írtak levelet a katolikus méltóságoknak, amiben arra szólították fel őket, hogy csatlakozzanak kérésükhöz.

A levél szövegét múlt héten hozták nyilvánosságra. Ez egy petíciót tartalmaz, mely arra kéri a pápát, hogy Máriát „az emberiség lelki anyjaként, Jézussal, a Megváltóval való társ-megváltóként, minden kegyelemnek Jézussal, a Közvetítővel való társ-közvetítőjeként és az egész emberiségnek Jézussal való társ-szószólójaként hirdesse ki”.

Máriának az üdvtörténetben elfoglalt e helyzetéről szóló hitigazságokat a teológusok évek óta fejtegetik és kutatják. A levelet abból a hat bíborosból, akik 2005-ben a „Mária, mint társ-megváltó”-ról Fatimában megrendezett nemzetközi szimpózium szervezői közé tartoztak, öten írták alá: Telesphore Toppo bíboros, az olasz Ranchi érseke, Luis Aponte Martinez bíboros, a Puerto Ricoban fekvő San Juan nyugalmazott érseke, Varkey Vithayathil, az indiai Ernakulam-Angamaly érseke, Riccardo Vidal bíboros a Fülöp- szigeteken fekvő Cebu érseke és Ernesto Corripio y Ahumada bíboros, Mexikó város nyugalmazott érseke. A hatodik bíboros, aki a 2005-ös szakmai ülés előkészítői közé tartozott, Edouard Gagnon, tavaly augusztusban meghalt. Ő 1974-től 1990-ben történt visszalépéséig „A Család Pápai Tanács” elnöke volt.

Az öt bíboros titkársága a levél angol fordítását is nyilvánosságra hozta, mely a sima fordítás mellett a „Votum” eredeti latin szövegét is tartalmazza, melyet 2005-ben fogalmaztak meg, és a pápának 2006-ban nyújtottak át hivatalosan.

A petícióban ez áll: „Hisszük, hogy az idő megérett egy ünnepélyes definícióra, mely a Megváltó Anyjáról és a megváltás művében általa játszott egyedülálló szerepről, valamint a kegyelem kiosztásában betöltött későbbi szerepéről és az emberi családokért való közbenjárásáról szóló egyházi tanítást tisztázza.” Az ökumenikus törekvésekre való tekintettel a továbbiakban kijelentik: „Nagy jelentőséggel bír, hogy más vallási hagyományból jövő emberek a legmagasabb posztról hallják az autentikus hagyományos tant, hogy a katolikus Egyház különbséget tesz Jézus Krisztus, a világ isteni és egyedüli megváltójának egyedülálló szerepe és Krisztus Anyjának a megváltás nagyszerű művében ugyan páratlan, de mégis másodlagos és Krisztustól függő részvétele között.”

Aponte Martínez bíboros, aki a kezdeményezés egyik felelőse, elérkezettnek tartja az időt arra, hogy „ünnepélyesen kihirdessék, hogy Mária az összes nép lelki anyja”. Azért kellene hivatalos címeit elismerni, hogy ezáltal a mai komoly világhelyzetben az új-evangelizációért és az emberiségért való közbenjárását ismét és újult erővel ki lehessen könyörögni.

A pápai akadémia tekintélyes Mária-tudósa, P. de Fiores, egy interjújában már évekkel ezelőtt egy ilyen lépéssel szembeni kételyeinek adott hangot. Ezeket mondta: „A zsinatra és az ökumenizmusra való tekintettel jelenleg nem tanácsos egy ilyen új dogmát kihirdetni. Az elszakadt ortodoxok és a protestáns testvérek a katolikus Egyháznak éppen azt vetik a szemére a két utolsó Mária-dogmával kapcsolatban, hogy egyedül döntött azokról. Ezért egy jövőben hozott dogma megfogalmazásában nekik is részt kellene venniük. Először az egység vagy legalábbis bizonyos egymás közötti összetartás felé kell közelednünk, és csak azután vizsgálhatjuk meg, hogy célszerű-e a «Mária, mint társmegváltó» dogmát kihirdetni. Máriának ezt a címét XII. Pius pápa óta az Egyház nem használja. Mégpedig azért nem, mert nem akar a protestánsokkal félreértéseket kiváltani.”


vissza

a HABEMUS PAPAM oldalra                              a KEZDŐLAPRA