XVI. Benedek pápa versus Deum celebrálta a misét január 13-án a Sixtusi kápolnában
(forrás: www.kath.net, www.summorum-pontificum.de, Magyar Kurír – 2008. január 13.)

XVI. Benedek pápa január 13-án, vasárnap tizenhárom gyermeket részesített a keresztelés szentségében, azután, hogy a szentmisét a Michelangelo hatalmas Utolsó Ítélet freskója előtt levő történelmi oltáron versus Deum, a hívekkel egy irányba, a feltámadott és újraeljövő Úr felé fordulva celebrálta. Tehát idén ellentétben az elmúlt évtizedek szokásával nem állítanak fel egy ideiglenes faoltárt az igazi oltár elé, hogy ezzel a pápának lehetővé tegyék, hogy a hívek felé fordulva celebrálhasson.

Ezzel a pápa legalább ezen a helyen visszatért ahhoz a rendhez, mely az 1970-es, illetve 2002-es Institutio Generalis Missalis Romani-ban mint az általánosabb szabály szerepel (lásd. Nr. 146, Nr. 154, Nr. 157 és 158) Mivel a Szent Péter bazilika, mint sok más római templom, történelmi okokból nyugatolt, és ott emberemlékezet óta az „ad orientem” egyet jelent az „ad populum”-mal, a megszokott gyakorlattól ott ezután sem várható változás.

A pápa az 1970-es misekönyvet használta és olasz nyelven mutatta be a misét, hiszen a keresztelési szertartáson nagy többségben római családok vettek részt. A pápa prédikációjában nyomatékosan óvott a „halál kultuszától”.

A Vatikán által előzetesen kiadott közleményben az áll: a pápa azért döntött így, hogy ne zavarja meg „ennek az építészeti gyöngyszemnek a szépségét és harmóniáját”, és ezért akarja „azt a mise-struktúrát használni, mely ott már megvan”, ezt a „liturgia-normák” lehetővé teszik a számára. Ha a pápa a híveknek háttal misézik, de a „kereszt felé fordulva”, akkor maga is „az egész gyülekezet tartása és beállítottsága szerint orientálódik”, áll tovább a közleményben.

Végezetül álljon itt Füzes Ádámnak, a liturgikus listán megjelent, a Magyar Kurírt idéző levele: Kedves Lista Társak! Azért küldöm tovább a Magyar Kurír hírét, mert szívem szerint való: a hely szellemével (vagyis, ahogy az egész meg lett tervezve, kitalálva) egységben, mégis a mai liturgiával misézni. „XVI. Benedek pápa a Michelangelo Utolsó ítélet című festménye alatti oltárnál, a kápolna történelmi főoltáránál – annak elhelyezkedésénél fogva tehát háttal a hívőknek – misézett, és nem az utóbbi évek során használt szembemiséző oltárnál. A Vatikán által előzetesen kiadott közleményben az áll: a pápa azért döntött így, hogy ne zavarja meg »ennek az építészeti gyöngyszemnek a szépségét és harmóniáját«. Ez azt jelenti, hogy a pápa »időnként a híveknek háttal állva, a kereszt felé tekintve mutatja be a szentmisét, az egész közösség tartását, figyelmét arra irányítva« – áll a nyilatkozatban. A szentmisét egyébként olasz nyelven mondta a pápa, az 1970-es liturgiareform óta érvénye rítus szerint.”

Az első képen a 2007. január 7-i még Piero Marini érsek liturgikus vezetése alatt megtartott ünnepi mise látható, a másodikon pedig a mostani, a 2008. január 13-i Msgr. Guido Marini irányítása alatt ünenpelt mise


2007. január 7.

2008. január 13.


vissza

a HABEMUS PAPAM oldalra                              a KEZDŐLAPRA