Zsidó vallási félóra nagypénteken a magyar rádióban
Írta: B. Élthes Eszter

Ma, vagyis 2008. március 21-én, az idei év nagypéntekén, a kereszténység egyik legnagyobb, legszentebb ünnepén a Magyar Rádió Kossuth (ma már MR1) adója fél kettőkor zsidó vallási félórát sugárzott.
     Azon a napon, amelyen a keresztények az egész világon Jézus szenvedéstörténetében többek között ezt olvassák, ezt hallják: „Pilátus azon volt, hogy elbocsássa őt. De a zsidók kiáltozának, mondván: Ha ezt elbocsátod, nem vagy a császár barátja. … És (Pilátus) mondá a zsidóknak: Íme a ti királyotok! Azok pedig kiáltozának: El vele, el vele, feszítsd meg őt!” (Jn 19,12-15) És alig pár nappal ezelőtt Virágvasárnap: „Mondá nekik a helytartó (Pilátus): De hát mi rosszat cselekedett? Azok (a zsidók) még jobban kiáltozának, mondván: Keresztre vele! Látván tehát Pilátus, hogy semmire sem megy, hanem annál inkább nő a zajongás, vizet vévén, megmosá kezeit a nép előtt mondván: Én ártatlan vagyok ennek az igaznak vérétől, ti lássátok. És felelvén az egész nép, mondá: Az ő vére mirajtunk és a mi gyermekeinken.” (Mt 27,22-25)

Azért csak ezeket a mondatokat ragadtam ki a Szentírásból, mert nem katolikusként, hanem csak mint egy közösség tagja akartam megmutatni, hogy a hitigazságok figyelembe vétele nélkül, pusztán a történelmi eseményeket tekintve is mekkora ízléstelenség, amit ma az ország első, közszolgálati rádiójának felelős szerkesztői az ország polgárainak jelentős hányadát kitevő emberekkel szemben elkövettek.

Egy olyan országban, amelyben a cigányokkal, a homoszexuálisokkal, azaz minden másság képviselőivel a legmesszebbmenő tisztelettel és óvatossággal bánnak, a keresztényeket a legalattomosabb módon sértették meg hitükben.
     Még egyszer ismétlem: amit a rádió tett, az akkor is ízléstelenség, a legnagyobb fokú tapintatlanság, ha nem katolikusokról és zsidókról van szó, hanem két másik olyan közösségről, kiknek múltjában a mienkéhez hasonló események, konfliktusok zajlottak le.

E sorok írója ezt a levelet, panaszként, elküldte a Magyar Rádió Szerkesztőségének.

A válasz itt található.


vissza

a MAGYARORSZÁG oldalra                              a KEZDŐLAPRA