Tridenti rítusú mise Szimőn

Szimőn (szlovákul Zemné)
Pünkösd vigíliáján, május 10-én 18 órakor
a római rítus rendkívüli formájában bemutatott,
vagyis tridenti rítusú szentmise lesz.

Szimő, a Vág folyó partján, Érsekújvártól (szlovákul Nové Zámky) 18 kilométerre nyugatra fekvő, túlnyomó többségben magyarok lakta falu. Az akkor Komárom vármegyéhez tartozó kistelepülésen született 1800. január 13-án Jedlik Ányos bencés pap és fizikus, a dinamó feltalálója.

Jedlik Ányos kutatásainak eredményét sohasem közölte a tudományos világgal, így történhetett, hogy a lexikonokban, a világ szemében nem az ő, hanem a dinamógép szerkesztésének gondolatára nála sokkal később rájövő Siemens neve szerepel a dinamó feltalálójaként. Jedlik elsőségét kétségen kívül igazolja az a készülék, melyet a budapesti egyetem (melynek fizikai tanszékét 38 évig vezette) fizikai intézetében őriznek, s melyhez Jedlik saját kézzel írt használati utasítást. Jedlik Ányos 1895. december 12-én hunyt el Győrött.

Szimőről lásd a következő cikket is: Egy kis földrajz óra


KÉPEK A SZIMŐI SZENT MÁRTON PLÉBÁNIATEMPLOM BELSEJÉRÓL


Valószínűleg ez a legrégibb kép a templom belsejéről, a 20. század elején készülhetett

Az 1930-as években épült az új oltár, azokban az években vezették be a faluba a villanyáramot

1970-es, 1990-es évek
A zsinat utáni változások igen hamar éreztették hatásukat a templom liturgikus terében. Az eredeti oltárt átalakítják (a talapzat és az oltárlap megmarad egészen a 90-es évekig, az eredeti szentségház a mellékoltárra kerül), a kristálycsillárokat kiselejtezték. Az eredeti szószék helyett betonból készült állványt építettek. Az új (mozdíthatatlan) népoltár márványból készült, oltárkővel a közepén. A templom hangulata „modern”, kissé szocreál. Az áldoztatórács egyelőre még megmarad. Az átalakulás az 1970-es évek elején ér véget. Újabb átalakítások az 1990-es években kezdődnek, a márványoltárt lebontják, helyébe ideiglenesen egy faasztal kerül, eltávolítják az áldoztatórácsot, később a beton-emelvényeket is, a szocreál lámpák helyett neon lámpák világítják be a templomot. Később (2000 után) szétverik az oltárlépcsőt, és teljesen ökumenikussá válik a szentély, lépcső csak a papi sedeshez vezet, és az oltár helyére fából készült asztal kerül.

Az utolsó képen a májusi tridenti miséhez ideiglenesen átrendezett liturgikus tér látható

A képek a katholikus hittől való fokozatos eltávolodást dokumentálják, az utolsó egy kétségbe-esett visszatérési kísérletről tanúskodik. Vajon hogyan fog a képsorozat folytatódni az elkövet-kezendő években?


vissza

a MAGYARORSZÁG oldalra                              a KEZDŐLAPRA