Ünnepélyes latin nyelvű mise Vácott

ÚJ HÍR:
Főtisztelendő és Excellenciás Varga Lajos püspök úr, a Váci Egyházmegye segédpüspöke a római rítus rendkívüli formája szerint mutat be nyilvános szentmisét 2008. december 28-án és ezt követően havi-kéthavi rendszerességgel, délután 5 órai kezdettel a váci Karolina-kápolnában.


Vácott, 2008. május 18-án, Szentháromság vasárnapján 18 órakor a Karolina kápolnában ünnepélyes latin nyelvű szentmise – nem tridenti – lesz gregorián énekkel.

A szentmisét hírül adó körlevél további hirdetései:
„Szeretnénk, ha a szentmise énekeibe és válaszaiba a kedves testvérek is be tudnának kapcsolódni, ezért kérjük, hogy a szentmise lőtt félórával gyülekezzenek a templomban, ahol elpróbáljuk a szentmise főbb énekeit és válaszait a híveknek kiosztott füzetekből. A szentmise után kötetlen beszélgetést tartunk a plébánián. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!”

További tájékoztatás:
A Karolina kápolna a székesegyház mellett található. A mise a főoltárnál lesz bemutatva, latinul, gregorián énekkel, illetve szép népénekekkel, mise előtt régi rítusú asperges szertartással, áldoztató rácsnál való áldozással és még megannyi fontos olyan részlettel, amelyet a régi rítushoz hasonlóan végeznek majd el.KÉPSOROZAT A MÁJUS 18-I
VÁCI KAROLINA KÁPOLNÁBAN
BEMUTATOTT MISÉRŐL

A kápolna szentélye a szentmise előtt


Asperges

Tömjénezés


Szentbeszéd          
          
Offertorium


Salve Regina

Kivonulás

A következő szentmise június 29-én, vasárnap 18 órakor lesz.


vissza

a MAGYARORSZÁG oldalra                              a KEZDŐLAPRA