XVI. Benedek alatt a római kúria katolikusabb lesz
(forrás: www.kreuz.net és www.summorum-pontificum.de – 2008. június 27. és 28.)

Nagyon jó hír érkezett a Vatikánból, illetve az amerikai Missouri államban levő Saint Louis-ból. A pápa teljesen váratlanul Raymond Leo Burke érseket (59), a Summorum Pontificum gyakorlati megvalósításának nagy példaképét és az Egyház hit- és erkölcstanának megalkuvás nélküli védelmezőjét nevezte ki az Apostoli Szignatúra (Fölebbviteli Bíróság) prefektusává. Ez egyike azon hivataloknak, melyek rendszeresen össze vannak kötve a bíboros süveg megadásával.

Burke érsek, aki egyházjogász, Rómában sokat tehet azért, hogy az Egyház érvényben levő törvényeinek a gyakorlatban érvényt szerezzen. Az érsek az amerikai püspökkonferencia élesen anti-modernista szárnyához tartozik.

Burke érsek előde, Agostino Vallini bíboros (68) lett az új római bíboros-vikárius, és ezzel de facto a római egyházmegyéhez lett kinevezve. XVI. Benedek pápa ezzel egyidőben elfogadta Camillo Ruini (77) lemondását. Vallini bíboros a Szentatya új vikáriusa és a pápai bazilika, a Laterán főpapja.

Burke érsekkel kapcsolatos cikkek itt a honlapon:
      Örvendetes hírek tridenti rítusú szentmisékről
      Amerikai papszemináriumok felvették „programjukba” a „régi misét”


vissza

a HABEMUS PAPAM oldalra                              a KEZDŐLAPRA