Újra fellángolt az evolúció kontra teremtés vita
(forrás: www.kath.net – 2008. szeptember 19.)

London/Anglia
Az evolúció kontra teremtés vita újra fellángolt Nagy-Britanniában. A Tudományos Akadémia (Royal Society) művelődési igazgatója, Michael Reiss szeptember 16-án megvált hivatalától, mert a teremtéstanról tett kijelentései miatt a természettudósok keményen megtámadták. Reiss szeptember elején egy Liverpoolban tartott előadásában azért szállt síkra, hogy az iskolákban ne csak az evolúciót, hanem a teremtéstant is vitassák meg. A tanárok a kreacionista elképzeléseket ne nevezzék „téves felfogásnak”, hanem kezeljék világszemléletként.

Reiss anglikán teológus és biológus, aki 20 évig tanárként dolgozott. Iskolai tapasztalatai arra tanították meg, hogy az evolúció teóriájához való ragaszkodás némely diákot nem győzött meg. Ezért sok szól amellett, hogy megengedjék, hogy a diákok kinyilváníthassák kétségeiket. Ez nem „forradalmi idea” a természettudományos oktatásban.

Reiss kijelentései a természettudósok között a felháborodás viharát váltották ki. A Nobel-díjas Richard Roberts orvos Reiss véleményét „gyalázatosnak” nevezte, és követelte elbocsátását. Miként a Times beszámolt róla, az akadémia először kiállt Reiss mellé, de aztán elejtette, mert állításuk szerint bár akaratán kívül, de ártott az intézmény hírének. Megegyeztek vele, hogy feladja hivatalát.

Reiss Lord Winston tudóstól, a természet- és társadalomtudomány londoni professzorától kapott támogatást, aki azonban nem tagja az akadémiának. A professzor szerint a Royal Society nem használt ezzel a lépéssel a tudománynak, hiszen Reiss azzal érvelt, hogy „a természettudomány területén a téves elképzelésekkel foglalkoznunk kellene, és ezt az ötletet akadémiának örömmel kellett volna fogadnia”, jelentette ki Lord Winston.

Charles Darwin (1809-1882) tagja volt a Royal Society-nek. A jövő évben ünneplik születésének 200. évfordulóját. Darwin 1809. február 12-én született, és 150 évvel ezelőtt, 1859-ben hozta nyilvánosságra fő művét, A fajok eredetét (On the Origin of Species).

Az angliai anglikán egyház most kért bocsánatot azért, hogy a természettudóst annak idején az egyház részéről támadás érte. Darwint már életében élesen kritizálta az egyház, mert tanait a bibliai teremtés-leírással összeegyeztethetetlennek tartották.

A római katolikus Egyház viszont nem kér bocsánatot Darwintól. Miként a Pápai Kultúrális Tanács elnöke, Gianfranco Ravasi érsek szeptember 16-án Rómában közölte, az evolúció elmélete és a Biblia üzenete nem zárja ki eleve egymást, még akkor sem, ha az egyházi tanítóhivatal Darwin tanaiból sok mindent kritikával illet. Jövő márciusban egy nemzetközi katolikus kongresszuson fogják az evolúció elméletét Rómában megvitatni.

(megj.: Amerikában azokat a tanárokat, akik kritikával illetik az evolúció elméletét, illetve a teremtéstant hirdetik, nemcsak elbocsátják állásukból, de még bíróság elé is állítják.)


vissza

a HÍREK oldalra                              a KEZDŐLAPRA