Tridenti rítus megfelelő felkészülés nélkül

A KÖNYVTÁR/EGYÉB fiókjában most jelent meg egy elemző írás (A Summorum Pontificum motu proprio gyümölcsei) a római rítus régi formájának német nyelvterületen való bemutatásáról. Ehhez kapcsolódik az alábbi írás, mely a magyarországi sajnálatos helyzetről ad pillanatfelvételt.

Fuchs atya, a Szent X. Pius Papi Közösség Magyarországra járó papja mondta nemrégen, hogy miután egy magyar papot annak kérésére a tridenti rítus celebrálására próbálta megtanítani, a jövőben soha többé ilyen „oktatást” nem végez anélkül, hogy előbb a kérést előterjesztő hitbeli felkészüléséről ne győződne meg alaposan. Ugyanis – és az említett oktatás erről győzte meg – megfelelő teológiai felkészülés, illetve a szentmisének hagyományos, valódi katolikus értelmezésének ismerete nélkül nem lehet tridenti misét Istennek tetsző módon bemutatni.

Fuchs atya szigorúnak tűnő szavait csak valamivel később, egy magyar pap „tridenti miséjén” való részvételem alkalmából értettem meg teljes jelentőségében. A tridenti misét bemutatni akaró pap ugyanis – legalábbis ott ez derült ki – a misét a tradíció iránti hűség, a tradíció, illetve a szentmise hagyományos bemutatásához szükséges belső érzület nélkül próbálta bemutatni, ami ilyen körülmények között természetesen csak sikertelen próbálkozássá válhatott.

A fiatal magyar pap próbálkozása két dologra hívta fel a figyelmet:
     Egyrészt a motu proprio ilyen végrehajtása, vagyis az 1962-es misekönyv szerinti misézés ilyen kísérlete csak ront a magyarországi tradíció helyzetén. Ha ezt egy egyházi elöljáró végignézi, joggal tilthatja meg (vagy kötheti vizsgához) a tridenti mise bemutatását. Esetleg olyanoknak is, akik pedig megfelelő előkészülettel és érzülettel szeretnék és tudják is ünnepelni.
     Másrészt arra is rámutatott, hogy igaza van azoknak a hagyománytisztelőknek, akik azt mondják, hogy a katolikus hit nem csak a mise külsőségeiben, hanem a gyökereiben változott meg, és hogy visszatérni a tradícióhoz csak alapos teológiai „átneveléssel” lehet. Vagyis a katolikus alapigazságok, főleg amelyek a szentmise lényegét érintik, alapos átgondolásával, ha kell újratanulásával.
     Harmadszor világossá tette, hogy a második pontban foglaltak hiánya esetében semmi értelme a régi mise bemutatásával próbálkozni.


vissza

a MAGYARORSZÁG oldalra                              a KEZDŐLAPRA