„A hitet korokon át megőrizni”
(forrás: www.summorum-pontificum.de – 2008. augusztus 16. és 20.)

Speyer/Németország
2008. augusztus 17-én, vasárnap a speyeri egyházmegye általános vikáriusa, Dr. Norbert Weis kanonok, a Dirmstein-i Szent Lőrinc plébániatemplomban mintegy 100 hívő előtt régi rítusú ünnepi misét mutatott be az egyházmegye patrónusának, Szűz Mária mennybemenetelének utánahozott ünnepén.

A vikárius beszédében azt emelte ki, hogy a hívek Máriának a mennybe testesül való felvételében való hitüket évszázadokon keresztül őrizték, míg végül ezt az igazságot XII. Pius pápa dogmává emelte.

A vikárius szerint a mostani misén jelenlevő hívek is hasonlót tettek. Hű kitartásukkal a régi rítust, „az Egyház eme kincsét” megmentették és korokon át megőrizték, míg az végre hivatalosan is visszanyerte megbecsülését.

Az általános vikárius nagyon elégedettnek látszott a hívek nagy száma miatt, és dicsérettel illette a mise szakrális atmoszféráját.

A helyi újság pár nappal a mise előtt még arról számolt be, hogy a templom plébánosa és egyházközségének tanácsa az egyházmegyei hivatalban kifejezetten tiltakozott a régi mise bemutatása ellen. Sőt, a plébános kijelentette, hogy csak abban az esetben nyitja ki a templomot, ha erre kifejezetten utasítást kap.

Nos, ahogy a hírekből kitűnik, megkapta az utasítást. A vikárius pedig a 17-i mise után nyilván talál módot, hogy a plébánost a régi rítussal kapcsolatban felvilágosítsa.

Az ilyesmi azonnal fertőz: a szomszédos városban, Schifferstadtban, ahol szintén van egy Szent Lőrinc templom, az új és fiatal káplán, Karsten Geek négy évtized után először, augusztus 16-án régi rítusú szentmisét mutatott be. És – miként erről a helyi lap beszámolt – itt nem volt semmiféle tiltakozás ez ellen.

Ebből is kiderül, hogy a püspökökön múlik a régi mise sorsa. Remélhető, hogy Wiesemann püspök új hivatalába való bedolgozása után időt talál arra, hogy a régi rítust megtanulja. Hogy a jövőben ne a vikáriusát kelljen küldenie oda, ahol a plébános az idők jelét nem akarja felismerni.

(A fotón Dr. Norbert Weis általános vikárius)

A cikkel kapcsolatban lásd az előzményt: Új püspök – új (régi) mise


vissza

a HÍREK oldalra                              a KEZDŐLAPRA