Vagy közösségben élő papok lesznek, vagy semmilyenek
(forrás: www.kath.net – 2008. november 11.)

Linz/Ausztria
Ludwig Schwarz, Linz megyéspüspöke az 1438-ban alapított Mattighofen kollegiat-monostor létét megerősítette, és 2008. június 1-én új szabályzatot adott neki. A monostornak 2008. október 31-ével, csaknem pontosan 570 évvel megalapítása után újra két kanonokja és egy tiszteletbeli kanonokja van.

A kollegiat-monostor egyfajta „kolostor” világi papok számára. Már a korai Egyház nagy püspökei egy katedrális mellé maguk köré gyűjtötték papjaikat: Nagy Szent Vazul csakúgy, mint Toursi Szent Márton vagy a Nyugat talán legnagyobb egyházatyja, Szent Ágoston.

„A klerikusok közös élete magára az Úrra megy vissza, aki apostolaival közösségi életet, vita communis-t folytatott”, magyarázta Leon Sireisky, az egyik új kanonok. „Ez az életforma felel meg legjobban a papság különleges helyzetének, mert megelőzi a klerikusok veszélyes magányát. Ezen kívül megkönnyíti a mindennapok kollegiális életét. Továbbá jobb továbbképzést, és a mindennapi szükségletek jó ellátását is biztosítja.

Az is könnyen belátható, hogy a korai Egyház eme papi életformája a jövő életformája is lesz. Vagy közösségben élő papok lesznek, vagy semmilyenek. A gyakorlat ezt mutatja, hiszen a ‘stabil’ rendeknek lényegesen több utánpótlásuk van, mint a világi klérusnak”, ez Sireisky meggyőződése.

Mattighofen prépostja 1983 óta Walter Plettenbauer. Az egyházmegyében a múltban néhányan kételkedtek a monostor jövőjében, és ezért a préposti címet tiszteletbeli címnek tekintették csak. Ezt most Ludwig püspök tisztázta, és egyházjogilag lebiztosította.

A két új kanonok GR Karl J.J. Wanka és Leon Sireisky. A tiszteletbeli kanonok Josef Brugger prelátus lett, a München-Freising egyházmegye papja. Mattighofen alapításáról szóló disszertációs munkájával ő teremtette meg az alapot a monostor jelenlegi elismeréséhez.

Az újra életbe hívott káptalan a következő évre további kanonokokat terjeszt elő kinevezésre a püspöknek.


vissza

a HÍREK oldalra                              a KEZDŐLAPRA