Régi rítusú misék Vácott
2008. december 1.
Írta: Szürke Zarándok

Nagy örömmel közölhetem, hogy

excellenciás és főtisztelendő Dr. Varga Lajos váci segédpüspök úr

december 28-án, vasárnap délután 5 órakor
a váci Karolina-kápolnában
szentmisét mutat be a régi római rítus szerint.

Ettől az alkalomtól kezdve a váci Karolina-kápolnában minden hónapban megtartott latin misék a püspök úr elfoglaltságaitól függően egy-két havi rendszerességgel a régi rítusban lesznek megtartva. A többi hónapban (amikor a püspök úr elfoglaltságai nem teszik lehetővé, hogy ő mutassa be a misét) pedig főtisztelendő Refka Dániel váci székesegyházi káplán végzi majd a szentmiséket a rendes forma szerint, latinul és versus orientem. A szentmiséken mindkét forma esetén gregorián énekek hangzanak el.

Mi váciak nagyon örülünk Lajos püspök úr e döntésének és hajlandóságának, de azt hiszem, ez országos viszonylatban is jelentős dolog. A hírrel kapcsolatban lásd még a következő cikket:
         Ünnepélyes latin nyelvű mise Vácott
és a következő honlapot:
         http://sites.google.com/site/missalatinavaciensis (a váci latin misék most elkészült információs oldalának címe)

KÉPEK A SZENTMISÉRŐL

          
Asperges          

Lépcsőima

SzentleckeFelajánlás
      
      Kánon

Áldoztatás

Utolsó Evangélium


vissza

a MAGYARORSZÁG oldalra                              a KEZDŐLAPRA