Új személyi plébánia a régi rítus számára Kanadában
(forrás: www.summorum-pontificum.de – 2008. augusztus 24.)

Vancouver/Kanada
Vancouver püspöke, Raimond Roussin érsek személyi plébániát alapított a régi rítus számára a Kanada nyugati partjain fekvő Vancouver egyik nagyobb templomában. A summorum-pontificum.de internetes portál szerint ez már a második régi rítusú személyi plébánia az országban.

A Szent Család németnyelvű közösség beszámolójában arról tudósít, hogy 19 évet kellett várniuk erre a plébániára. Ez idő alatt a kis Szentlélek templomba jártak „tridenti” misére, melyet azonban meg kellett osztaniuk egy másik közösséggel, mely az új misét ünnepelte.

2008. július 1-én, Jézus Legszentebb Vérének ünnepén Raymond Roussin érsek egy új plébániát alapított, mely kizárólag a római rítus rendkívüli formájának van fenntartva.

A plébánia alapító okiratában az érsek ezt írta: „Ezennel a következőket rendelem el: Isten nagyobb dicsőségére és a lelkek megmentésére pásztori hivatalom hatalmánál fogva a kánonjog alapján (can 516) ezennel egy személyi plébániát alapítok „A Szentcsalád plébánia” névvel Vancouver egyházmegye azon híveinek lelki gondozására, akik Boldog XXIII. János pápa 1962-es Missale Romanum-jához ragaszkodnak.”

Ha tehát egy német (vagy magyar) püspök nem tudja, hogyan kell egy személyi plébánia alapításának dekrétumát megfogalmazni, Vancouver-i hivataltársuk nyilván szívesen ad neki felvilágosítást.A fotókon Raimond Roussin érsek látható és részletek a szentmiséről a Szentcsalád Plébániatemplomban.


vissza

a HÍREK oldalra                              a KEZDŐLAPRA