Interjú Bernard Tissier de Mallerais püspökkel
(forrás: www.exsultet.net – 2009. február 1.)

A „La Stampa” olasz újság mai vasárnapi kiadásában interjút közölt Bernard Tissier de Mallerais püspökkel, a Szent X. Pius Papi Közösség tagjával. Az alább olvasható szöveg az exsultet.net oldalon jelent meg német nyelven. A honlap forrásként a következő címet adta meg:
www.informazionecorretta.com/main.php?mediaId=999920&sez=120&id=27906


La Stampa: Msgr. Bernard Tissier de Mallerais, nagyszerű érzés volt az Ön számára, aki Msgr. Lefebvre érsekkel együtt a Szent X. Pius Papi Közösség megalapításában részt vett, a kiközösítés feloldásáról szóló hírt meghallani? Nagy öröm volt újra felvétetni az atyai házba?

Bernard Tissier de Mallerais püspök: Nem, nem abban az értelemben, mint aki visszatér az atyai házba hiszen mi valójában soha nem hagytuk el azt.

La Stampa: Mi volt akkor az Ön érzése?

Bernard Tissier de Mallerais püspök: Az 1988-as püspökszentelések indokolt helyességének az indirekt elismerését éreztem.

La Stampa: De mi történt?

Bernard Tissier de Mallerais püspök: Mivel S. E. Msgr. Marcel Lefebvre érsek 1988-ban a püspököket „apostoli mandátum” nélkül szentelte fel, ezt a tettét egy excumminacatio ipso facto követte, mivel a pápa engedélye nélkül nem lehet püspököket kinevezni.

La Stampa: Min ment Ön keresztül mindezen évek alatt?

Bernard Tissier de Mallerais püspök: Ez a kiközösítés 20 évig tartott, de mi soha nem tartottuk érvényesnek, mert Msgr. Lefebvre szükséghelyzet miatt nevezett ki bennünket – és ezt a vészhelyzetet a kánonjog érvényesnek tekinti.

La Stampa: De hogyan tekintett Önre a hivatalos Egyház?

Bernard Tissier de Mallerais püspök: Mindannyiunkat szakadárnak tekintettek, és meg kell mondanom, hogy 20 évig szenvedtünk, amíg a római Egyháztól elszakítva voltunk, Pap voltam, és Lefebvre érsek pontosan 1988-ban szentelt püspökké.

La Stampa: És mi történt most?

Bernard Tissier de Mallerais püspök: Ami történt – nagyon egyszerűen kifejezve – annyi, hogy a pápa Re bíboros közleménye szerint a kiközösítésünket minden különösebb ceremónia nélkül feloldotta.

La Stampa: Akkor most Önök a pápa püspökei?

Bernard Tissier de Mallerais püspök: Nem, mi még nem vagyunk [Titular-]püspökök, mivel nincs püspöki székhelyünk.

La Stampa: Akkor tehát még nem minden dőlt el?

Bernard Tissier de Mallerais püspök: Még nincs minden kész, még idő kell odáig.

La Stampa: És ki fog az Ön jövője felöl dönteni?

Bernard Tissier de Mallerais püspök: A pápa dönt felőle a római kúria közvetítésével.

La Stampa: Melyek azok a lépések, melyeknek a gyakorlatban következniük kell?

Bernard Tissier de Mallerais püspök: A Szentszék megbízottjai és köztünk tanbeli teológiai párbeszédek lesznek a II. Vatikáni Zsinat tanaival kapcsolatban.

La Stampa: Lehetségesnek tartja az Önök véleményében való változást?

Bernard Tissier de Mallerais püspök: Nem, abszolút nem, de meg van a szándékunk, hogy megtérítsük Rómát, vagyis, hogy Rómát a mi pozíciónkhoz vezessük.

La Stampa: Mit gondol Ön Msgr. Richard Williamson, az egykor Önnel együtt kiközösített egyik püspöktársának az egész zsidó világban nagy felháborodást kiváltó kijelentéseiről?

Bernard Tissier de Mallerais püspök: Nincs róla véleményem.

La Stampa: De mit gondol Ön arról, amit ő mondott?

Bernard Tissier de Mallerais püspök: Úgy gondolom, hogy ez a kérdés nem érint engem, és nincs véleményem erről a kérdésről.

La Stampa: És mit fog csinálni a jövőben?

Bernard Tissier de Mallerais püspök: Itt maradok Ecône-ban.

La Stampa: Az Ecône-i szemináriumban, ahol Ön a rektor, sok pap van?

Bernard Tissier de Mallerais püspök: 60 szeminarista van itt. És további 200 szeminaristánk van a többi hat oktatási központunkban.

La Stampa: Ön természetesen soha nem hagyott fel a latin mise celebrálásával?

Bernard Tissier de Mallerais püspök: Így van, soha, a szép latin misével, gregorián énekkel.

La Stampa: Nemde, a pápa is elkezdte a misét megint latinul bemutatni?

Bernard Tissier de Mallerais püspök: Erről nekem tényleg nincsenek értesüléseim, és nem vagyok abban a helyzetben, hogy erről véleményt mondjak.

La Stampa: Hogyan folyt le a kiközösítés feloldása? Váratlanul jött a Szentszék dekrétuma?

Bernard Tissier de Mallerais püspök: Számunkra ez a Boldogságos Szűz Mária ajándéka volt.

La Stampa: A Boldogságos Szűz Mária ajándéka, milyen értelemben?

Bernard Tissier de Mallerais püspök: Mivel a pápának 1,7 millió rózsafüzért adtunk, melyet a Boldogságos Szűz Máriának szóló ajándékként ajánlottunk fel.

La Stampa: Mit tettek Önök, hogy a kiközösítés feloldását elérjék?

Bernard Tissier de Mallerais püspök: Bernard Fellay püspök levelet intézett S. Em. Darío Castrillón Hoyos bíborosnak, az Ecclesia Dei Pápai Bizottság elnökének, melyet Msgr. Alfonso de Galarreta, Msgr. Richard Williamson és az én nevemben írt, vagyis azon püspökök nevében, akiket Lefebvre érsek 1988. június 30-án püspökké szentelt. Ebben kértük az 1988. július 1-i kiközösítés feloldását. A levélben Fellay püspök megerősítette, hogy „mi szándékunkban mindig el voltunk határozva, hogy katolikusok maradjunk, és hogy minden erőnket a mi Urunk Jézus Krisztus egyházának, ami a katolikus Egyház, szolgálatába állítsuk. Gyermeki szívvel akceptáljuk a tanítását. Szilárdan hiszünk Péter primátusában és az ő előjogaiban, és ezért szenvedünk nagyon a jelenlegi helyzettől”. Ezekkel a szavakkal fordultunk Őszentsége XVI. Benedekhez, hogy gondolja át kánoni helyzetünket.


vissza

a HÍREK oldalra                              a KEZDŐLAPRA