Mi lehetne a megoldás?
S. G. plébános atya gondolatai

A mostani nehéz helyzetet – úgy gondolom – az ötödik Mária-dogma kihirdetése oldhatná meg. Ha a pápa ezt megtenné, egyrészt biztosíthatná számunkra a Szűzanya még különlegesebb támogatását, másrészt teljesítené egynémely Mária-jelenés követelését, harmadszor elérné, hogy az ökumenizmusnak végre vége legyen.

Ha a pápa kijelenti, hogy Mária társmegváltó, és minden kegyelem csak rajta keresztül működhet, a protestánsok nyilván megszakítanák a „párbeszédet”, az ortodoxok viszont valószínűleg üdvözölnék a katolikus Egyház eme lépését – és így talán létrejöhetne a két egyház egyesülése (a mostani pápa nagy-nagy álma).
     Mária társmegváltói mivolta természetesen nem azt jelenti, hogy Krisztussal ketten váltották volna meg a világot, vagy hogy Isten Mária nélkül nem tehette volna ezt meg, hanem csak azt, hogy Isten titokzatos terve alapján Mária személyét különlegesen felhasználta a megváltás művében. Például Isten Fia azt a testet áldozta fel érettünk a Kálvárián, amelyet Szűz Máriától vett.

Arra a kérdésre, hogyan kerülhet az Egyház a maihoz hasonló kereszttűzbe, méltatlan helyzetbe, a válasz XII. Pius pápa korára nyúlik vissza. Ő gondolta úgy, hogy ez jót tesz a vallásnak, és ezért ő vezette be a médiában való szereplést, amit aztán utódai a pápai trónuson egyre nagyobb mértékben folytattak.
     Pedig aki a médiában szerepel, arra a média törvényei érvényesek, azok pedig a hazugság törvényei. A médiának se nem az informálás, se nem a tájékoztatás és művelés, hanem egyedül a manipulálás és az irányítók uralmának biztosítása a célja. (Erre jó példa a mai, 2009. február 12-i esti tévéhíradó egyik híre, melyből a kedves nézők azt tudhatták meg, hogy Willamson püspök szerint 1-2 ezer ember pusztult csak el a koncentrációs táborokban.)
     E kilátástalannak tűnő helyzetből csak az lehetne a megoldás, ha a katolikus Egyház abbahagyná, de legalábbis a minimálisra csökkentené a média-szereplést – amíg nem késő. Ha folytatja a médiának való megfelelés politikáját, nemsokára eljön az idő, amikor már rész-megalkuvásokkal nem tud kimászni a média állította csapdából, és akkor választania kell: vagy mindenét feláldozza, vagy „hősi halált hal”. – Hacsak Isten előbb nem avatkozik közbe.


VISSZA


vissza

a KÖNYVTÁR oldalra                              a KEZDŐLAPRA