Bocsánatot kérünk a Szentatyától az okozott bosszúságért
Fellay püspök nyilatkozatai

(forrás: www.fsspx.info – 2009. január 21. és 27.)

1.
Mons. Fellay püspök levele a svéd tévéhez január 21-én
Williamson püspök interjújával kapcsolatban

Kérem, engedjék meg, hogy bemutatkozzam. A Szent X. Pius Papi Közösség vezetője vagyok. Arról lettem tájékoztatva, hogy Williamson püspök, közösségünk tagja, a svéd tévének interjút adott, amit ma közvetítettek.

Annak ellenére, hogy előre leszögeztük, hogy az interjú csak vallási témával fog foglalkozni, a riporter a püspöknek történelmi kérdésről szóló véleményét kérdezte.

Világos, hogy egy püspök csak a hit és az erkölcs kérdéseiben beszélhet, mint egyházi tekintély. Amennyiben világi dolgokkal foglalkozik, magánemberként felelős egyéni véleményéért.

A közösségnek, amelyet vezetek, nincs felhatalmazása, hogy ilyen témákat értékeljen, és nem is igényel ilyen felhatalmazást. A mi egyetlen és egyedüli célunk a katolikus Egyház hagyományos tanításának visszaállítása. Ilyen tekintetben világszerte elfogadnak, méltányolnak és értékelnek bennünket.

Gyalázatos, hogy egy egyházi témáról szóló interjút arra használnak, hogy világi és vitatott témákra kérdezzenek, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy egyházi társaságunk munkáját hamis színben tüntessék fel és becsméreljék.

Az ilyen hitvány kísérlet nem fogja elérni a célját. A Szent X. Pius Papi Közösség nem adja fel azt a szándékát, hogy a svéd katolikusoknak elvigye az igaz katolikus hitet és a szentségeket.

Menzingen, 2009. január 21.
+ Bernard Fellay


2.
Bernard Fellay püspök, a Szent X. Pius Papi Közösség sajtónyilatkozata január 27-én
Richard Williamson püspök tévéinterjújával kapcsolatban

Megismertük azt az interjút, melyet Richard Williamson püspök, aki közösségünknek egyik tagja, a svéd televíziónak adott. Ebben az interjúban történelmi problémákhoz is hozzászólt, különösen a nemzeti szocialisták zsidók ellen elkövetett gyilkosságainak kérdéséhez.
        Nyilvánvaló, hogy egy püspök csak a hit és erkölcs kérdéseiről beszélhet vallási tekintéllyel. Közösségünk semmilyen felhatalmazásra nem tart igényt történelmi vagy más világi kérdések megtárgyalására és értékelésére. A Pius Közösség küldetése az autentikus katolikus tan terjesztése és visszaállítása, ahogy ezek a dogmákban rögzítve vannak. Világszerte erről ismernek, méltányolnak és becsülnek bennünket.

Nagy nyugtalansággal látjuk, hogy e feladat túllépése egyik tagunk által vallási küldetésünknek nagy károkat okoz.

Bocsánatot kérünk a Szentatyától és minden jóakaratú embertől az emiatt keletkezett bosszúságért.

Ugyanakkor világosnak kell lennie, hogy ezek a kijelentések semmilyen módon nem adják vissza közösségünk vélekedését. Ezért Williamson püspöknek megtiltottam, hogy politikai vagy történelmi kérdésekben további intézkedésig bárminemű nyilvános megnyilatkozást tegyen.

A közösségünk elleni folyamatos vádak nyilvánvalóan azt a célt is szolgálják, hogy küldetésünket lejárassák. Ezt nem fogjuk megengedni, hanem folytatjuk a katolikus tan hirdetését és a szentségek régi tiszteletreméltó formában való kiszolgáltatását.

Menzingen, 2009. január 27.
+ Bernard Fellay püspök, rendfőnök


vissza

a HÍREK oldalra                              a KEZDŐLAPRA