Terror az iszlámban – e vallásk „gyümölcse” vagy eltévelyedés
(forrás: www.kath.net – 2008. november 4.)

„Az iszlám extrémizmus és terrorizmus a Koránban tett kijelentések és Mohamed gondolatai és tettei megtartásának az érett gyümölcsei”, írta a kereszténységre konvertált újságíró, Magdi Allam egy XVI. Benedek pápának szóló levelében a november 4. és 6. között lezajlott katolikus-iszlám fórum találkozója előtt.

Allam, akit a pápa 2007 húsvétján keresztelt meg a Szent Péter dómban, levelében kritizálta a Vallások közötti párbeszéd Pápai Tanácsa elnökének, Jean-Louis Tauran bíborosnak egy augusztusi konferencián tett kijelentéseit. Tauran azt mondta, hogy az iszlám maga a békét támogatja, csak néhány szélsőséges muzulmán hitét elferdítve, azt az erőszakra való ürügyre használja.

A mohamedánként született és felnőtt újságíró, Allam nyílt levelében leszögezte, hogy az iszlám magában nem jó vallás, és a terrorizmus nem egy félrevezetett kisebbség következménye. Arra kérte a pápát, hogy ebben az ügyben adjon egy világos nyilatkozatot.

A katolikus Egyháznak az iszlámmal szembeni viselkedése a II. Vatikáni Zsinat „Nostra Aetate” dekrétumán alapul, mely kiállt a mohamedánok vallási gyakorlatának nagyrabecsülése mellett, akik egy istent imádnak, Máriát tisztelik és az imát, az alamizsnát és a böjtöt nagyra értékelik. A zsinat a katolikusokat és a mohamedánokat kölcsönös megértésre szólítja fel, hogy közösen harcoljanak a szociális igazságosságért, az erkölcsi értékekért, a békéért és a szabadságért.

2007. március 22-i megkeresztelkedése óta Allam már gyakran kritizálta az iszlámot. Federico Lombardi, a pápa szóvivője azt mondta, hogy az Egyház, mely minden új tagot örömmel üdvözöl, nem osztja automatikusan ezen új tag minden véleményét.


vissza

a HÍREK oldalra                              a KEZDŐLAPRA