Mit kell tennünk Adventben?
Részletek Szent X. Pius pápa „A keresztény tanítás kompendiumából”

1. Miért hívják azt a négy hetet, mely a szent Karácsony ünnepét megelőzi, »Advent«-nek?

Azt a négy hetet, mely a szent Karácsony ünnepét megelőzi, »Advent«-nek nevezzük, ami »érkezést« jelent, mert az Egyház ebben az időben arra készít fel bennünket, hogy Jézus Krisztusnak e világba való első eljövetelét, időbeli születését méltóan megünnepeljük.

2. Mit állít elénk szemlélődésünk tárgyának az Egyház az Adventben?

Az Egyház az Adventben négy dolgot állít elénk szemlélődésre:
     1. Isten azon ígéretét, hogy üdvösségünkhöz elküldi számunkra a Messiást;
     2. Az Ószövetség atyáinak sóvárgását, mellyel az Ő eljövetelére vártak;
     3. Keresztelő Szent János prédikációját, melyben arra figyelmeztette a népet, hogy tartson bűnbánatot, hogy ezzel a Messiás befogadására felkészülhessen;
     4. Jézus Krisztus dicsőséges utolsó eljövetelét, amikor megítéli az élőket és a holtakat.

3. Mit kell tennünk Adventben, hogy egyesüljünk az Egyház intencióival?

Annak érdekében, hogy egyesülhessünk az Egyház intencióival, Adventben öt dolgot kell tennünk:
     1. Élő hittel és izzó szeretettel kell szemlélnünk Isten Fia megtestesülésének nagy jótéteményét;
     2. Fel kell ismernünk saját nyomorúságunkat, és azt, hogy milyen nagy szükségünk van Jézus Krisztusra;
     3. Állhatatosan kell kérnünk Őt, hogy jöjjön el, és kegyelmével szellemileg szülessen meg és növekedjen bennünk;
     4. A vezeklés műveivel egyengetnünk kell az útját, és különösen a szent szentségek gyakori vételével;
     5. Gyakrabban kell gondolnunk utolsó rettenetes eljövetelére, és tekintettel erre igyekeznünk kell életünket az Ő szent életéhez hozzáidomítani, hogy vele együtt részt vehessünk dicsőségében.


VISSZA


vissza

a KÖNYVTÁR oldalra                              a KEZDŐLAPRA