Tridenti szentmise a magyar televízióban
Beszámoló
P. Barsi Balázs OFM
a római rítus hagyományos formájában bemutatott első nyilvános szentmiséjéről
Írta: Fülep Dániel

Magyar katolikus egyházunk jeles hitszónoka és lelki írója, a Kisebb Testvérek közé tartozó Dr. Barsi Balázs atya bemutatta első nyilvános szentmiséjét a római rítus hagyományos formája szerint.

A szertartásra 2009. június 14-én, pünkösd utáni második vasárnapon, reggel fél 8 órai kezdettel került sor Sümegcsehiben, az Isten szolgája, John Henry Newman bíboros tiszteletére emelt kis templomban. A lelkipásztori szolgálatban kiemelkedő buzgósággal lángoló, ezért egyébként igen elfoglalt ferences celebráns fáradtságot nem kímélve, példamutató alapossággal készült fel a hagyományos rítus szerinti misézésre. A Legszentebb Áldozat bemutatásának ministráns és előénekesi szolgálatát a Szent Mihály Laikus Káptalan (CLSMA) tagjai látták el. A liturgikus kórus a Liszt Ferenc Zeneakadémia Egyházzene Tanszékének növendékeiből alakult.

Barsi Balázs a továbbiakban legalább heti rendszerességgel kívánja bemutatni a szentmisét a „rendkívüli forma” szerint. A homíliában a magyar fordításában nemrég korrigált „értetek és sokakért” („pro vobis et pro multis”) kifejezések szabatos teológiai magyarázatát hallottuk a Szent V. Pius pápa által kibocsátott, dekrétum erejű Római Katekizmusban foglaltak alapján.

A ferences remeteség templomocskájában zajló örömteljes eseményről Téglássy Ferenc szerkesztő-rendező és stábja filmfelvételt is készített, s interjúban szólaltatta meg Balázs atyát, amelyet a Magyar Televízió 2009. július 12-én, vasárnap délelőtt 10 óra 30 perces kezdettel sugároz az M1 csatornán.

Istennek legyen hála a szentmiséért, és Balázs atya példamutatásáért. S hálát adhatunk azért is, hogy XVI. Benedek pápának a két esztendővel ezelőtt kibocsátott Summorum Pontificum kezdetű motu proprio apostoli levele nyomán a Magyar Televízió elsőként sugároz a római rítus hagyományos formája szerint bemutatott katolikus szentmisét. Imádkozzunk azért, hogy Balázs atya példáján is felbuzdulva, papok és hívők egyaránt minél többen elfogadják, megértsék és éljenek a Szentatya által nyújtott lehetőséggel a tradíció közvetlen követésében!

A képen Barsi Balázs atya egyik előadása közben


vissza

a MAGYARORSZÁG oldalra                              a KEZDŐLAPRA