Engesztelő áldozat nélkül nincs kereszténység
Írta: Klaus Berger
(forrás: www.kath.net – 2009. április 11.)

Klaus Berger teológus professzor kritizálta a korszellemhez való alkalmazkodást

A Jézus Krisztus kereszthalálával kapcsolatos vitában a legismertebb német teológusok egyike, Klaus Berger heidelbergi professzor is állást foglalt. Ha az az elképzelés lesz elfogadott, hogy Jézus Krisztus nem az emberek bűneiért halt meg, akkor a kereszténység a végéhez jutott, jelentette ki a katolikus professzor a Berlinben megjelenő, „Junge Freiheit” című újságnak adott interjújában. Berger szerint a keresztény hit a kereszt nélkül elvesztené központi magját.

Ebben az esetben a keresztényeknek „a lehető leggyorsabban meg kellene egyezniük a zsidókkal és a mohamedánokkal egy általános ábrahámi vallásban”. Ez „néhány, a dialógusra fixált kereszténynek” nagyon tetszene, akik a keresztet „egyre inkább zavaró faktornak” tekintik, mert az iszlám a keresztet és a feltámadást elutasítja. Berger professzor nyilatkozatát többek között Bonn egykori evangélikus szuperintendánsának, Burkhard Müllernek a rádióban elhangzott ájtatossági műsora váltotta ki, aki ebben azt mondta, hogy nem hiszi, „hogy Jézus a mi bűneinkért halt meg”.

Berger professzor szerint liberális protestánsok és katolikusok már régóta olyan kereszténységet képviselnek, mely Jézus Krisztus szenvedésének és feltámadásának testi valóságát nem ismeri el. Mindkettőt kínosnak és középkorinak tartják. Ehelyett csatlakoznak a korszellemhez, és megpróbálják a hitet olyan állapotba hozni, „melyben nincs többé semmi bosszantó”. A kereszt azonban annak egyik jele, amit „mi emberek mind képesek vagyunk elkövetni”.

Az erőszakot nem lehet azzal megszüntetni, hogy tagadjuk a létét. Berger szerint „ez a harmónia-mánia az, ami a hamburgi »püspöknőt«, Maria Jepsent odáig viszi, hogy az iskolákban nem akar többé keresztet látni, hanem csak játszó gyermekeket. Ez a naivitás és a hamisságnak is csúcsa.”

Az engesztelőhalál kritikusainak érvére, miszerint Isten a szeretet, Berger ezt mondta: „Istent e szabványos formulává redukálni, ahhoz az elképzeléshez vezet, hogy nincs többé szükség engesztelésre: mindenki azt tehet, amit akar, Isten szeretete olyan nagy, hogy úgyis megbocsát mindent. Parancsokra, megbánásra, felelősségre nincs már többé szükség. A gátlásai alól felszabadult egyén szabad kezet kap mindenhez. Isten így nem más, mint szófapárnák összessége.”

Berger szerint a kereszt jelentőségéért folytatott vita azt is megmutatja, hogy a felekezetek közötti korábbi különbségek nem léteznek többé. A választóvonal többé már nem katolikusok és protestánsok, hanem liberálisok és Biblia-hűek között fut, melyek mindkét felekezetben léteznek.


VISSZA


vissza

a KÖNYVTÁR oldalra                              a KEZDŐLAPRA