Jézus Krisztus a kereszttel helyreállította a rendet!
Részletek
S. E. Marcel Lefebvre érsek
1987. december 8-ám, Econe-ban elhangzott prédikációjából

Ma azért gyűltünk össze, hogy a Szeplőtelen Fogantatás ünnepét megüljük. Ez az ünnep az Egyház liturgiájában nagyon nagy jelentőséggel bír. Hitünk minden magasztos igazságát felöleli. Isten megváltásunk érdekében emberré akart lenni, mégpedig a Boldogságos Szűz Mária ölében akart emberré válni. Természetes, hogy így édesanyját még a bűn legkisebb árnyéka sem illethette. Ezért ma nagy örömmel ünnepeljük a Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatását.

A Szent X. Pius Papi Közösség lényegét tekintve papi. A Szent X. Pius Papi Közösség értelme és célja a katolikus papság. Ne keressünk a papság, az Egyház vagy az áldozat számára más definíciókat, mint ami a papság lényeges tartalma – keressük a definíciókat a katolikus Egyház hagyományában. Akkor meg fogjuk érteni, mi is a Szent X. Pius Papi Közösség.
     Kedves Barátaim, ez az Egyház jövője és a lelkek üdve tekintetében meghatározó és fontos jelentőséggel bír. Az Egyház pont ebben a kérdésben változott meg. Valójában ilyesmi nem is lehetséges. Az Egyház tanítása nem változhat meg. Ez még akkor sem lehetséges, ha mint napjainkban, különösen a II. Vatikáni Zsinat óta, erről a témáról sok elképzelést fogalmaztak meg. Mind ezek nem változtatnak egy jottányit sem az Egyháznak a papságról alkotott örök igazságán.
     Ez az igazság nem függ az Egyháztól, hanem magán a mi Urunk Jézus Krisztuson nyugszik. Ő a pap, saját papságát akarta tovább adni, nem valamiféle papságot. Saját áldozatát, nem valamiféle áldozatot akart tovább adni. Keresztjét is az Egyháznak adományozta, hogy ezt a rendkívüli kincset, az Ő papságát és az Ő áldozatát rá bízza. Az egész Egyháznak nincsen semmilyen más értelme vagy jelentősége, mint a mi Urunk Jézus Krisztusnak ezen akarata által a lelkek üdvére és a mi megmenekülésünkért.

Ezzel kapcsolatban valami nagyon fontos dolgot pontosan meg kell értenünk. Néha azt mondják nekünk: a ti szemináriumaitok túl negatívok, ti mindig valami „ellen” vagytok. Ti olyan emberek vagytok, akik mindig valami ellen vannak. Ti anti-liberálisok és anti-ökumenikusok vagytok. Ti mindenben anti-k vagytok.
     Kedves Barátaim, mi nem vagyunk anti-k csak az anti-lét kedvéért. Mi azért vagyunk anti-k, mert a mi Urunk Jézus Krisztus keresztje „anti”, anti-liberális, anti-ökumenikus, anti-kommunista.
     Miért? Mert Jézus Krisztus a kereszt által visszaállította a rendet! Jézus Krisztus a kereszt által az Istennel és a felebaráttal szembeni rendet helyreállította. E rendet tekintve minden tévtan felforgató tévtan. Ezek a tévtanok tönkreteszik a rendet. A liberalizmus megszünteti a szabadságot, a kommunizmus szétrombolja a rendszert. Az ökumenizmus semmissé teszi Isten első parancsát, mely az Istenhez viszonyuló rendet tartalmazza.
     A keresztáldozat, melyet tisztelünk, imádunk és minden nap megjelenítünk, arra tanít bennünket, hogy a rendet helyreállítsuk, hogy ezzel saját békénket elnyerhessük. A béke a rend nyugalma.

A keresztény rend és a kereszt rendje az Egyházat egész történelmén át végigkísérte. Önök, jövendő papok, akkor lesznek az Egyház örökösei, ha ezt a rendet keresik és ez után vágyakoznak. Elsőként ezt a rendet saját magukban kell megkeresniük. Az Istennel szembeni rendet saját magukban az erények által állítják helyre, melyeket önmagukban megvalósítanak. De Önöknek igyekezniük kell a hívek lelkében is helyreállítani a rendet, azáltal, hogy nekik a legszentebb Eucharisztiában a keresztrefeszített Jézust adják. Így lesz a rend a lelkekben és a családokban helyreállítva.
     Miközben a családokban helyreállítják a rendet, a társadalmakban is helyreáll. Így válik Jézus a világ királyává, aminek lennie kell. Hogy legyen meg az akarata, miképp a mennyben, úgy itt a földön is, nem csak a mennyben!

Kedves Barátaim, ez a Szent X. Pius Papi Közösség. Ne keressenek különös és rendkívüli lelkiséget! A Közösség lelkisége a keresztáldozat lelkisége, egészen egyszerűen az Egyház lelkisége! Figyeljék meg a szenteket. Ők magukon hordozzák a keresztet. A szenteket csaknem mindig kezükben a kereszttel ábrázolják. Figyeljék meg Szent X. Pius pápát, ő is a kezében tartja a keresztet. Miért? Mert a szentek számára életük középpontja a kereszt, melyet szívükbe plántáltak. A kereszt minden erényét utánozni akarják, hogy ezáltal a kereszt minden kegyelmét megszerezzék.

Kérjék a Boldogságos Szűz Máriát, hogy segítsenek Önöknek a szentmiseáldozatot megérteni! Kérjék őt, hogy a papságot megérthessék, hiszen ő a papok édesanyja. Ő formálta ölében emberré az Örök Papot. Legyenek az Egyház igaz papjai, akik összefonódnak a mi Urunk Jézus Krisztussal. Legyenek hasonlatosak Isten nagy szemlélődő szentjeihez, de a misszionáriusaihoz is! Vigyék a világnak a mi Urunk Jézus Krisztust! Hallgassanak a Boldogságos Szűz Mária, hogy igaz gyermekei lehessenek!


VISSZA


vissza

a KÖNYVTÁR oldalra                              a KEZDŐLAPRA