Tényleg protestáns elvet követ a Pius Közösség?
UPDATE: A helyes válasz: IGEN

A Szent X. Pius Papi Közösség
rendfőnökének interjúja
(forrás: www.fsspx.info – 2009. július 6.)

FIGYELEM!
Ezt a cikket 2009-ben tettem fel a honlapra, amikor még elhittem, amit az FSSPX-nél tanítottak. Mostanra (= 2014. december 20.) – az FSSPX-szel való szakításomat követő alaposabb tájékozódás eredményeképpen – e cikk témáját illetően teljesen megváltozott a honlap véleménye. A címben feltett kérdésre a VÁLASZOK ÉGETŐ KÉRDÉSEINKRE című oldalon található meg a katolikus, egyedül helyes válasz. Fellay püspök válasza helytelen, hiszen a „válogatás” – vagyis, hogy egy katolikus maga dönti el az általa pápának elismert főpappal szemben, hogy annak tanításában mi a katolikus és mi nem – tipíkusan protestáns módszer, azaz a Pius Közösség tényleg a protestáns elvet követi.

S. E. Kasper bíboros a Pius Közösség ellen nemrégen a következő támadást intézte: Lutherhez és a protestánsokhoz hasonlóan „tanítóhivatallá helyezik magukat a tanítóhivatal fölé, és kötelező érvényűen meg akarják határozni, hogy mi az egyházi tradíció és mi nem.”

A bíborosnak ez a kijelentése téves. A Szent X. Pius Papi Közösség éppen a pápák tanítóhivatalát védelmezi.

Aki az Egyházat 1965-től kezdődőnek tekinti, aki IX. Pius pápának a liberalizmus, Szent X. Pius pápának a modernizmus, IX. Pius pápának a hamis ökumenizmus, XII. Pius pápának az „új teológia” elleni legmagasabb szintű tanbeli kijelentéseit védelmezi, az kristálytisztán katolikus, hű a tanítóhivatalhoz és a pápákkal együtt formál ítéletet.

A pasztorális II. Vatikáni Zsinatnak és a kúria pasztorális tervezeteinek is a pápák örök tanítóhivatalához kell mérniük magukat. Amit a pápák elitéltek, az ma is el van ítélve, akkor is, ha a bíboros ezt személyesen másképp látja.

A tradícióhoz való ragaszkodás éppen a pápák tanításához való ragaszkodást jelenti: „Tradidi, quod et accepi. – Azt adtam tovább, amit fogadtam.” Ez áll tiszteletreméltó alapítónk, Marcel Lefebvre érsek, a XX. század Athanászának sírján.
     A felsorolt pápák tanításából csak egy példát ragadva ki: a „Mortalium animos” apostoli körlevél (lásd: itt) és XII. Pius pápa számos kijelentése az egység elérésére tett hamis törekvésről már önmagában elmarasztaló ítéletet mond a mai, legmagasabb helyekről szorgalmazott ökumenizmusról.

A Pius Közösség nem teszi magát tanítóhivatallá. Ellenkezőleg: megállapítja, hogy a mai tan nem egyezik meg a zsinat előtti tanítóhivatallal.
     Aki azonban az Egyház csalatkozhatatlan tanításától eltér, arra Gertrud von Le Fort szavai érvényesek: „Ma saját igazságotok bölcsője vagytok, holnap pedig ti lesztek a sírja is.”

A képen XI. Pius pápa, aki a Mortalium animos apostoli körlevelében kijelentette: A római katolikus Egyház Krisztus egyetlen igaz egyháza, ő a kinyilatkoztatott igazság Isten által kinevezett őrzője, melyet a diszkussziók talajára nem szabad lealacsonyítani. („Éppen azért egészen nyilvánvaló, hogy az Apostoli Szentszék gyűléseiken részt nem vehet és a katolikusok az ilyen mozgalomhoz nem csatlakozhatnak és azt nem támogathatják, mert ha ezt megtennék, úgy egy hamis, Krisztus Egyházától nagyon is eltérő vallásnak tekintélyét növelnék. Vajon eltűrhetnők-e mi azt – ami szörnyűséges dolog volna –, hogy az igazság, még pedig az Istentől kinyilatkoztatott igazság alkuba bocsáttassék?”)


VISSZA


vissza

a KÖNYVTÁR oldalra                              a KEZDŐLAPRA