Tartjuk magunkat a január 21-i dekrétumban jelzett ütemtervhez
S. E. Bernard Fellay püspök közleménye a március 28-ára tervezett szubdiakónus-szenteléssel kapcsolatban
(forrás: www.exsultet.net és www.kath.net – 2009. március 24.)

A Pius Közösség rendfőnöke, S. E. Bernard Fellay püspök március 24-i közleményével megerősítette, hogy a szombatra, március 28-ára Zaitzkofenbe tervezett szubdiakónus szentelést Ecône-ba helyezik át.

A közlemény szövege:

A Szentszék kérésére úgy döntöttünk, hogy a szubdiakónus-szenteléseket, melyeknek március 28-án Zaitzkofenben (Németország) kellett volna megtörténniük, áthelyezzük. A szentelésekre ezek szerint ugyanazon a napon a svájci Ecône-ban kerül sor.

Ez a döntés a közösség négy püspökét terhelő igazságtalan ítéletek feloldása, illetve az ezt követő agresszív reakciók utáni megnyugvás gesztusa. Valóban sajnáljuk, hogy egyes püspökök a pápai döntést arra használták fel, hogy a Főpásztorral szembeni nyílt felháborodásukat kimutassák. Különösen a német püspöki kar viselkedését tartjuk visszataszítónak, mely nem szűnik meg kimutatni velünk szembeni ellenséges magatartását, mely mindennemű felebaráti szeretetet nélkülöz és folyamatosan igazságtalanságokat állít rólunk. Úgy kezelnek bennünket, ahogy a Szentatya március 10-i levelében feltárta: olyan csoportként, „melyre nyugodtan gyűlölettel csaphatnak le”.

Tudatában vagyunk annak, hogy az egyházjogot tekintve helyzetünk nem tökéletes. Ez nem új, és szorosan összefügg azzal a válsággal, melyet az Egyház jelenleg átél, és az ebből szükségszerűen következő kényszerhelyzettel. Ennél fogva semmi értelme a joggal érvelni, hogy papi közösségünk életét megfojtsák.
     A többi szenteléseket ugyanúgy végezzük el, ahogy előre megterveztük: soha nem képezte vita tárgyát ezek elhagyása. Különben a Szentszék előzékeny gesztusát úgy interpretálhatnánk, mint a Szent X. Pius Papi Közösség megfojtásának szándékát.

Tartjuk magunkat a január 21-i dekrétumban jelzett ütemtervhez, mely a II. Vatikánumról és annak újításairól szóló „szükséges tárgyalásokat” irányozza elő. A Szentatyát ismételten biztosítjuk imáinkról, hogy ezek a doktrinális eszmecserék az egész igazság fényét felragyogtassák.

Menzingen, 2009. március 24.
+ Bernard Fellay


Matthias Kopp, a német püspöki konferencia szóvivője, március 24-én, kora este, a Pius Közösség rendfőnökének, Bernard Fellay püspöknek mai közleményére reagálva, élesen visszautasította Fellay szavait. Szó szerint ezt mondta: „A mai közlemény szavainak megválasztásával Fellay püspök kimutatta valódi szellemi beállítottságát. Szavai sajnálatos egyoldalúságról tanúskodnak. Kikérjük magunknak azt a szemrehányást, mi szerint mi nyílt felkelést folytattunk volna a pápa ellen. Egyébiránt a könyörtelen ellenségeskedés vádját is határozottan visszautasítjuk.”

(szerk. megj.: Úgy látszik a német püspökök szóvivője az elmúlt hónapokban betegszabadságon volt, vagy üdült valahol a déli tengereken, ahova semmilyen hír nem jutott el. Akkor viszont miért engedik most éppen őt szóhoz jutni? Vagy a többiek, akik otthon voltak ezidőben, szintén nem tudnak, nem hallottak semmit, nem vettek részt semmiben?)


vissza

a HÍREK oldalra                              a KEZDŐLAPRA