Belépés esetén fogadják el, amit itt találnak
Interjú Mariawald trappista kolostor apátjával
(forrás: www.exsultet.net – 2009. augusztus 16.)

Martin Bürger az exsultet.net katolikus blog készítője és a kathnews újságírója interjút készített Josef Vollberg apáttal a Mariawald apátságban történt változásokról. Mint ahogy a honlapon már több ízben olvasható volt, Németország egyetlen trappista kolostora elmúlt novemberben tért át a rend számára 1963/64-ben előírt liturgiához és életformához. Ez év szeptember végén ünnepli a kolostor apátsági rangra emelésének 100. évfordulóját. Addig az átállás folyamatának be kell fejeződnie.

Az interjú legérdekesebb részei:

Martin Bürger: 2008. november 21-én kapta meg a Mariawald apátság azt a pápai engedélyt, hogy a trappista rend régi liturgiájához és életformájához visszatérhessen. Annak idején az a hír terjedt el, hogy az engedélyt néhány héten belül megkapták. Milyen formában nyújtotta be kérését a Szentatyának?
Josef apát: Először szóban egy audiencia alkalmával. De természetesen rendkívül röviden, hiszen még nagyon sokan vártak kihallgatásra – püspökök is –, akik aztán röviden beszélhettek a Szentatyával. Ezután minden további lépés írásban történt.

Martin Bürger: Milyen a kapcsolata a trappista rend római központjával?
Josef apát: Márciusban voltam ott, hiszen a rend számára ez mégis különleges helyzetet jelent. Legalább háromszor, négyszer találkoztam a generálisunkkal. Sok mindent megbeszéltünk, természetesen a reform részleteit is. De azt kell mondanom, hogy ezek nagyon jó beszélgetések voltak, különösen a generálissal és az általános prokurátorral folytatott tárgyalások. Ez kellemesen érintett engem.

Martin Bürger: A régi gyakorlathoz való visszatérés már abban is megmutatkozik, hogy egyre több fiatal férfi kéri felvételét a kolostorba?
Josef apát: Nagyon sok érdeklődés mutatkozott, mindazonáltal minden egyes jelentkező esetét gondosan felül kell vizsgálni. Remélem, hogy – ha minden sikerül – augusztus végére négy újabb tagunk lesz. Az elkövetkező évre is többen jelentkeztek. Az új belépések száma reménysugarat jelent, ami mindannyiunkat – és engem mint apátot különösen – örömmel tölt el.

Martin Bürger: Hány szerzetese van jelenleg a kolostornak?
Josef apát: 11.

Martin Bürger: Ha már a témánál tartunk. Mit ajánl azoknak a fiatal férfiaknak, akik azzal a kérdéssel foglalkoznak, hogy vajon van-e szerzetesi hivatásuk?
Josef apát: Elsőnek az a leghelyesebb, ha néhány látogatást tesznek a kolostorban. A közvetlen kapcsolat mindig többet ér, mint az e-mailek vagy levelek írása vagy a telefonok. A „néhány látogatás” természetesen nagyon határozatlan fogalom. Én azt tartom jónak, ha a jelentkezők a végleges belépés előtt legalább háromszor meglátogatnak bennünket. Meg kell vizsgálni, hogy az érdeklődés hosszabb ideig tart-e. Továbbá azt tanácsolom, hogy belépés esetén fogadják el, amit itt találnak, és adják át, ajándékozzák magukat Istennek és a közösségnek.

Martin Bürger: Mi jellemzi az ú. n. „Monte Cistello uzust”, illetve milyen különbségek vannak benne a mai obszervanciához képest?
Josef apát: A „Monte Cistello uzus” olyan monasztikus szokásokat tartalmaz, melyek a mindennapi élethez nagy segítséget nyújtanak. A mai konstitúciókkal szemben az a különbség, hogy annak idején sokkal több mindent pontosan előírtak. Bár vigyázni kell arra, hogy ne szűküljünk be, de ha okosan értelmezzük e régi szabályokat, akkor valóban az egész monasztikus és lelki élet számára nagy segítséget jelentenek. A mai konstitúciókban sok minden jó van, de néhány dolgot nem fejtettek ki pontosan. Olykor az a helyes, ha a dolgok valóban konkrétak és pontosan megmondják, hogy mit kell és mit nem kell csinálni.

Martin Bürger: Mariawald a német nyelvterület első férfi kolostora, mely ismét a hagyományos életformát – egybekötve a régi liturgiával – gyakorolja. Úgy látja, hogy az apátság e tekintetben éllovas szerepet tölt be? Számol azzal, hogy ezután más kolostorok is nyitnak a tradíció felé, mint például nem sokkal ezelőtt Norcia bencései?
Josef apát: Természetesen ez nagyon jó lenne, de én azt gondolom, hogy elsőnek e téren bizonyos nyitottságnak kellene megteremtődnie. Úgy fejezném ki magam, hogy az idő még nem elég érett ehhez. Egyesek gyakran komoly nehézségekbe ütköznek, nem tudnak az ár ellen úszni. Biztosan nem tudjuk az elmúlt időket egyszerűen lemásolni, sokkal inkább arról van szó, hogy az Egyház lelki kincseiből az értékeket aktiváljuk, melyhez az Egyház keretein belül és ezáltal a rendnek is joga van. Istennek legyen hála, hogy ezt a Szentatya már régen felismerte.

… Martin Bürger: A kolostortemplom szentélye – legyünk becsületesek – nem passzol a régi liturgiához – különösen, ha a régi fotókon látható eredetihez hasonlítjuk. Fognak a közeljövőben ezen a helyzeten változtatni?
Josef apát: Természetesen már mi is elgondolkodtunk erről. Jóakaró látogatók már javaslatokat is tettek ez ügyben. De most más dolgok fontosabbak. Ami a szentélyt illeti, elsőnek oda jobban illő világítótesteket és oltárterítőket kell beszerezni. Azután az oltár oldalán kellene a lépcsőket visszaállítani, melyeket – úgy gondoljuk – azért távolítottak el, hogy a szintet megemeljék, hogy ezzel helyet teremtsenek a koncelebráláshoz. Az átépítéshez viszont akkora összeg kellene, ami jelenleg nem áll rendelkezésünkre.

Martin Bürger: Hogyan mutatkozik meg egy olyan kontemplatív kolostorban, mint Mariawald a papok éve?
Josef apát: Egy szemlélődő rendben, mint amilyen a mienk is, a működés inkább rejtetten folyik. Alapvető törekvésünk nem csak az, hogy Mariawald részére hivatásokat könyörögjünk ki, ez túl kevés lenne – az egész Egyház számára nyitottnak kell lennünk. Mindegy, hogy plébániák, egyházmegyék, lelki közösségek, rendi közösségek – mindenütt konkrétan szükség van papra. Most, a papok évében megsokszorozzuk imáinkat a papok számára, nem csak egyszer egy hónapban a pap-csütörtökön. Ezen felül arra kértem a barátokat, hogy személyes imájukban is még jobban imádkozzanak hivatásokért, a hivatásban való szentségért és hűségért. Az aktuális intenciót minden hó első vasárnapján a kitett Oltáriszentség előtt hozzuk nyilvánosságra. Sok pap számára egyfajta lelki otthon lettünk, ahova szükség esetén visszahúzódhatnak, hogy az apátság csöndjében újra feltöltődjenek különösen a rendkívüli uzus celebrálásának elegendő lehetőségével.

Martin Bürger: Josef apát, köszönöm az interjút. Minden jót és Isten áldását kívánom a Mariawald apátság részére.


A Mariawald-i kolostor honlapja: http://www.kloster-mariawald.de

A hírrel kapcsolatban lásd a következő cikkeket:
        A Mariawald-i trappisták számára mostantól a régi rítus a szabályos istentiszteleti forma
        Fölöttébb örvendetes hír Aachenből
        A szerzetesi élet megújítása a tradícióhoz való visszatéréssel
        Vissza az atyák hitéhez


vissza

a HÍREK oldalra                              a KEZDŐLAPRA