Mostantól a Norcia-i bencések is
(forrás: www.summorum-pontificum.de és www.exsultet.net – 2009. július 2.)

Norcia/Olaszország
Norcia, Szent Benedek szülővárosának bencés kolostora csaknem kétszáz éven át volt a pusztulásnak kitéve. Aztán jött néhány, eléggé kalandos kinézetű szerzetes-alak, elsősorban az USA-ból, akik elhatározták, hogy a romokat Benedek apát régi szellemében újra életre keltik. Ez 1998-ban történt, és azóta lépésről lépésre haladnak előre.

Most a szerzetesek egy egészen nagy lépést tettek: ez év tavaszától – az Ecclesia Dei erre vonatkozó irata az április 21-i dátumot viseli – a San Benedetto kolostorban a szentmisét a római rítus mindkét formájában ünnepelni fogják. A napi konventmisét ezentúl mindig a régi rítusban, míg a többi misét a helyzetnek és a lelkipásztorkodás követelményeinek megfelelően az újban mutatják be.

Ez a hír azért bír különös jelentőséggel, mert egyrészt Nursia-ról, a bencés rend megalapítójának, Szent Benedeknek szimbolikus értelemben is nagyon jelentős városáról van szó, másrészt, mert csakúgy mint az Immaculata ferencesek esetében, itt is egy nagyon fiatal szerzetes közösség tette magáévá a pápa felhívását.

A kolostor subpriorja július 1-én kiadott nyilatkozatában többek között ezeket írta:
„2009. július 7-e a második évfordulója annak a napnak, amikor XVI. Benedek pápa Summorum Pontificum kezdetű motu proprioját kiadta. Ezen alkalomból Norcia szerzetesei örülnek, hogy bejelenthetik azt az új liturgikus apostolkodást, melyet a Szentszék rájuk bízott. A Norcia-i San Benedetto kolostort arra kérték, hogy a szentmisét a római rítusnak mind a régi, mind az új formájában ünnepelje. … Reméljük, hogy július közepétől rendelkezésünkre áll az a technológia is, mely lehetővé teszi, hogy internetes oldalunkra a rendkívüli formában celebrált énekes konventmisét feltehessük.”

Dario Castrillón Hoyos bíboros 2009. április 21-i levele:

Főtisztelendő Pater Prior,
     Őszentsége, XVI. Benedek pápa pontifikátusának kezdete óta kifejezte az Egyház egységének előmozdítását óhajtó akaratát. A szent misztériumok gondos ünneplése ahogy a múltban, úgy ma is nagyon hatásos eszköz e cél elérésére.
     Ezen okból, a Summorum Pontificum motu proprio célkitűzéseihez hűen, ez a pápa bizottság az Ön megkeresésére válaszol, és megbízza a Norcia-i San Benedetto kolostort a szent Eucharisztia „in utrogue usu” – vagyis a római rítusnak mind a rendes, mind a rendkívüli formájában való – ünneplésének különleges apostolkodásával, együttműködve a Szentszékkel és a püspökkel való közösségben.
     Bízom benne, hogy az Ön fiatal bencés közössége a pápa pasztorális tevékenységét mindig hű imával fogja támogatni.
Legjobb húsvéti kívánságaimmal
Dario Castrillón Hoyos bíboros,
az Ecclesia Dei Pápai Bizottság elnöke

Jelenleg felhívjuk az internetezők figyelmét a közösség ez évi Tenebra-felvételeire. Ezek a gyászmisék az új formában nem léteznek már. A szerzetesek nagycsütörtökön, nagypénteken és nagyszombaton énekelték.


vissza

a HÍREK oldalra                              a KEZDŐLAPRA