Egy reform-bizottság belső életéből
(forrás: www.summorum-pontificum.de – 2009.október 15.)

A „Le Forum Catholique” (azaz egy francia nyelvű internetes fórumon) október elején nyilvánosságra hozták egy beszélgetés szövegét, melyet állítólag a már elhunyt liturgia-professzor, Louis Bouyer atya 1974-ben VI. Pál pápával folytatott annak utána, hogy a páter a liturgia-reform bizottsági tagjáról való lemondását a pápának benyújtotta. Mivel ez a beszámoló napok óta kering az interneten, mi is közreadjuk – annak ellenére, hogy egyelőre nem világos, a közreadó, P. Masson milyen forrásra tud támaszkodni.

Az állítólagos párbeszéd:

VI. Pál pápa: Abbé, Ön a liturgia és az Egyház tradíciója területén levő alapos ismerete által elismert és megtámadhatatlan tekintéllyel rendelkezik, és e terület specialistájának számít. Nem értem, miért nyújtotta be lemondását – az Ön munkája nem csak értékes, de nélkülözhetetlen.
P. Bouyer: Szentatya, mint a terület szakértője azt kell Önnek mondanom, hogy azért lépek vissza, mert azokkal a reformokkal, melyeket Ön elrendel, nem értek egyet. Miért nem veszi Ön figyelembe azokat a megjegyzéseket, melyeket mi Önnek küldünk, és miért teszi Ön mindig éppen az ellenkezőjét annak, amit javaslunk?

VI. Pál pápa: Ezt nem értem. Én egyáltalán semmit nem rendelek el, én ezen a területen még soha semmit nem rendeltem el. Teljesen megbízom az Ön kompetenciájában és az Ön javaslataiban. A javaslatok Öntől származnak. Amikor Hw. Bugnini hozzám jön, ezt mondja: Ezek a szakértők javaslatai – és mivel Ön ezen ügy szakértője, én alkalmazkodom az Ön döntéseihez.
P. Bouyer: De hiszen, amikor mi egy kérdést megvizsgáltunk és legjobb lelkiismeretünk szerint kidolgoztuk, amit Önnek ajánlani akarunk, Hw. Bugnini ezt mondja miután Önnel beszélt: „A Szentatya szeretné, hogy ezt és azt a liturgikus változtatást végezzék el.” És mivel én ezekkel a kívánságokkal, melyek az Egyház hagyományától eltérnek, nem értek egyet, nyújtom be a lemondásomat.

VI. Pál pápa: De nem, abbé. Higgye el nekem, Hw. Bugnini pontosan ennek az ellenkezőjét mondja nekem. Én Önnek soha egyetlen javaslatát nem utasítottam el. Hw. Bugnini felkeres engem és ezt mondja: A liturgia-reform ügyében dolgozó szakértők Önnek ezt és ezt a javaslatot teszik.” És mivel én a liturgia területéhez nem értek, még egyszer ismétlem, mindig elfogadtam az Ön ajánlásait. És Hw. Bugnini-nak soha nem adtam utasításokat. Engem félrevezettek. Hw. Bugnini ugyanúgy félrevezetett, mint Ön.

Louis Bouyer személyes feljegyzései egy francia egyháztörténész birtokában vannak, és eddig a család tiltakozásai miatt nem lehetett őket nyilvánosságra hozni.
     Csak remélni tudom, hogy nemsokára több világosságra derül fény az üggyel kapcsolatban (írja a summorum-pontificum.de szerkesztője).

A felső képen Louis Bouyer atya, az alsón Msgr. Bugnini látható


vissza

a HÍREK oldalra                              a KEZDŐLAPRA