Német újságcikk a Pius-Róma közötti tárgyalásokról
(forrás: www.fsspx.info – 2009.október 15.)

A nagy német napilap, a Frankfurter Allgemeine Zeitung október 15-i kiadásában tematizálja a Pius Közösség és Róma között nemsokára meginduló teológiai tárgyalásokat. Részletek az újságcikkből:

Nehéz tárgyalássorozat előtt áll a Szentszék a tradicionalista Pius Közösséggel a közösségnek a katolikus Egyházba való visszatéréséről (sic!).

Karl Josef Becker jezsuita atya, aki a Hittani Kongregáció által kinevezett bizottság egyik tagja, nem akarta kommentálni a közösség rendfőnökének legújabb kijelentéseit.
     Fellay püspök a közösség internetes honlapján ugyanis azt nyilatkozta, hogy „hosszú” tárgyalásokra van kilátás. Fellay szerint nem csak a vallásszabadságról, az ökumenizmusról és a kollegialitásról az Egyházban témákról van szó, hanem „a modern filozófia és a korszellem befolyásáról az Egyházban” is. Kihívóan fűzte ehhez hozzá Fellay, hogy a tárgyalásoknak meg kellene szüntetniük a „tévedéseket vagy többértelműségeket, melyek a zsinat óta az Egyházban elterjedtek”.
     Fellay annak a véleményének is hangot adott, hogy „az Egyház helyreállításához” több generációra van szükség. E kijelentésekről Becker az újságnak mindössze annyit mondott, hogy a Szentszék a nemsokára kezdődő dialógust a sajtó kommentárjai által nem akarja befolyásolni.

A Történettudományi Pápai Bizottság elnöke, a német egyháztörténész, Walter Brandmüller kijelentette, hogy a Pius testvérek „visszazsinatozásához” – vagyis a kibéküléshez és a közösségnek az Egyházba való visszatéréséhez a II. Vatikáni Zsinat határozatainak alapján – az Egyház hitét korlátozások nélkül el kell fogadni. (sic!) Ehhez a közösségnek alá kell vetnie magát a pápa vezető-hatalmának, mondta Brandmüller az újságnak. Eszerint a közösségnek követnie kell a II. Vatikáni Zsinatot és „tisztán különbséget kell tennie a vallás- és lelkiismeret-szabadság között”. Minden embernek joga van, hogy az ő igazságánál ne legyen nyomásnak kitéve (szerk. megj.: szószerinti fordítás!). Brandmüller a Pius Közösséget „szektás viselkedés vonásaival” vádolta. …

A Szentszék nehéz helyzetben van. Egyfelől XVI. Benedek pápa mindent megpróbál, hogy a Pius Közösség új püspökszentelések esetén bekövetkező visszavonhatatlan elszakadását megakadályozza. Ha a pápa teológiai kérdésekben elébe menne a Pius Közösségnek, ezt a közösség a II. Vatikáni Zsinat hitüzenete felett aratott dicsőségként értékelné. Ha viszont a tárgyalások zátonyra futnak, akkor – ahogy XVI. Benedek pápa márciusban írta – „az Egyház testének hiányozna az egyik tagja”.


(A cikket azért közöltem, mert mesterpéldája a „süketek párbeszédének” és az olvasók félretájékoztatásának. Úgy tűnik a hírt-adó szervek számának növekedésével arányosan növekszik a téves informálások száma is. Minél több média, annál nagyobb dezinformáltság. Jó lenne tudni, hányszor kellene még elismételni, hogy a közösség nem áll az Egyházon kívül (ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a tárgyalások a Hittani Kongregációban lesznek, hogy a II. Vatikáni Zsinat pasztorális és nem dogmatikai volt, hogy a zsinati határozatok nem dogmák, azok feltétlen elfogadása nem szükséges ahhoz, hogy valaki katolikus legyen, hogy a közösség mindig is elismerte a pápai fönnhatóságot, hogy katolikus szemszögből ilyen, hogy „minden ember saját igazsága” nem létezik stb.)


vissza

a HÍREK oldalra                              a KEZDŐLAPRA