Eljött az idő egy világméretű offenzívára
Fellay püspök felhívása

Egy 2009. május 13-i hozzászólás a fórumról:

92 évvel ezelőtt, ezen a napon jelent meg a Szűzanya első alkalommal (majd október 13-ig, »a Napcsodáig« minden hónap 13. napján) Fatimában a látnok gyermekeknek.
     Mint ismeretes a pápák (se XII. Pius, se a többiek) mind a mai napig nem teljesítették Szűz Mária azon kérését, miszerint Oroszországot a pápa a világ püspökeivel együtt szentelje Szeplőtelen Szívének.
     Fellay püspök úr, a Szent X. Pius Papi Közösség rendfőnöke ezért húsvétkor újabb rózsafüzér-hadjáratot hirdetett. Arra szólította fel a híveket, hogy 2010. március 25-ig 12 millió rózsafüzérből álló lelki világcsokrot gyűjtsenek.

Fellay püspök imára szólító levelében ezt írja: „Úgy tűnik, hogy eljött a pillanat egy világméretű offenzívára, melynek sikeres kimenetelét maga Szűz Mária ígérte meg, hiszen azt mondta, hogy a végén Szeplőtelen Szíve fog diadalmaskodni. E diadalért könyörgünk hozzá azon eszköz által, melyet ő maga kért, nevezetesen, hogy a pápa a katolikus világ összes püspökével együtt Oroszországot ajánlja fel Szeplőtelen Szívének, valamint hogy a fájdalmas és szeplőtelen Szívéhez való ájtatosság az egész világon elterjedjen. Ezért akarunk a Szűzanyának e cél elérésére mostantól kezdve 2010. március 25-ig elimádkozott 12 millió rózsafüzérből álló lelki virágcsokrot átnyújtani e célnak megfelelő jelentős napi áldozatok kíséretében, melyek elsősorban állapotbeli kötelességeink hűséges teljesítéséből származnak, és azzal az ígérettel, hogy a Szeplőtelen Szívéhez szóló ájtatosságot mindenhol terjesztjük. Ő maga ezt nevezte meg fatimai megjelenése értelmének és céljának. Mélyen meg vagyunk róla győződve, hogy ha kérését figyelmesen követjük, sokkal több kegyelmet kapunk, mint amennyit várni valaha is merészeltünk. Mindenekelőtt biztosítjuk saját lelki üdvünket, azáltal, hogy azokat a kegyelmeket, melyeket ő könyörög ki számunkra, a javunkra fordítjuk.”

Ezzel kapcsolatban lásd a következő cikkeKEt:
        Miért Oroszország Mária Szeplőtelen Szívének való felajánlása jelenti a megoldást az Egyház aktuális válságának megoldásához?
        Oroszország felajánlása
        AZ IMMACULATA – utolsó mentsvárunk


VISSZA


vissza

a KÖNYVTÁR oldalra                              a KEZDŐLAPRA