Pro multis végre megint „sokakért”!

Mint ahogy az már a fórum hírei között megjelent a magyar katolikus püspöki konferencia végre – nagy késéssel – eleget tett a Vatikán felszólításának, és elrendelte a „mindenkiért” helyett a „sokakért” kifejezést a kánonban.
     E jó hírről a német katolikus internetes honlapok is megemlékeztek, így a summorum-pontificum.de már május 25-én hozta a hírt, a kath.net pedig három nappal később 28-án.

Elsőnek álljon itt még egyszer a körlevél szövege, aztán a két német cikk fordítása:


1.
A KÖRLEVÉL

MAGYAR KATOLIKUS PÜSPÖKI KONFERENCIA
CONFERENTIA EPISCOPORUM HUNGARIAE

H-1071 Budapest VII., Városligeti fasor 45.
Telefon: (36-1) 342-6959, Telefax: (36-1) 342-6957
Mobil: (+36-30) 742-4441; (+36-30) 742-4443
Postai cím: 1406 Budapest, Pf. 79.
E-mail: pkt@katolikus.hu

420/2009

Főtisztelendő Paptestvérek!

Az Istentiszteleti Kongregáció Prefektusa 2006. október 17-én kelt levelében értesítette a Magyar Katolikus Püspökkari Konferenciát a Szentatya döntéséről a szentmisében a bor konszekrációjának népnyelvű fordításával kapcsolatban.

Mint ismeretes a szövegben szereplő „pro multis” (sokakért) kifejezést egyes országokban „mindenkiért” (per tutti – for all) szóval fordították, és a Szentszék engedélyezte használatát. Magyar nyelven 1991-től használtuk ezt a fordítást.

A „mindenkiért” kifejezés teljesen megfelel Krisztus szándékának, aki minden férfiért és nőért meghalt a kereszten ezért engedélyezett használata nem érinti az érvényesség kérdését.[1]

Mindezek mellett számos érvet találunk a hagyományos „pro multis” formula precízebb fordítása, a „sokakért” javára. Ezért a Szentatya elrendelte, hogy azon nyelvekben ahol az értelmező fordítást alkalmazták, a misekönyvek új kiadásában térjenek vissza a szöveghűbb fordításokhoz.

Ezen utasítást követve – miután a Szentszéki jóváhagyást megkapta – a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elrendeli, hogy az Eukarisztia szentségi formájában a bor konszekrációja a következőképpen hangozzék a magyar nyelvű szentmisékben:

„Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan,
mert ez az én vérem kelyhe,
az új és örök szövetségé.
Ez a vér értetek és sokakért kiontatik
a bűnök bocsánatára.
Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.”

Ennek használata 2009. Pünkösd ünnepétől kötelező.

Kérjük a paptestvéreket, hogy erről a változásról tájékoztassák a híveket, és következetesen és fegyelmezetten használják az új szentségi formát. (Csak egy szó változik a szövegben, ezért még nagyobb figyelmet kíván az áttérés.)

Annak érdekében, hogy megkönnyítsük a használatban levő misekönyvekben a javítást, öntapadós matricákat készítettünk, amelyek könnyen beragaszthatók a régi szöveg helyére. Ezeket a körlevéllel egy időben az Egyházmegyei Hivatalok eljuttatják a plébániákra.

Budapest, 2009. május 11.

Dr. Erdő Péter
bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek,
az MKPK elnök

[1] Idézet a Kongregáció leveléből: „Nincs semmi kétség a megfelelően jóváhagyott „per tutti” (mindenkiért) és a vele egyenértékű kifejezést tartalmazó formával történt Szentmisék bemutatásának érvényességét illetően, ahogyan azt a Hittani Kongregáció már kijelentette. Valóban, a „per tutti” (mindenkiért) formula összhangban áll az Úr szándékának korrekt magyarázatával a szöveg szerint. Hitigazság (dogma), hogy Krisztus „per tutti” (minden) férfiért és nőért meghalt a kereszten. (Jn 11,52; 2 Kor 5,14-15; Jn 2,2)


2.
A summorum-pontificum.de május 25-i cikke (a honlap Szent István koronáját mellékelte a cikkhez):

Példakép mindenki számára: Magyarország „sokakért”-tel fordítja le a „für alle”A magyar püspöki konferencia elrendelte, hogy Pünkösdtől kezdve az átváltoztatás szavait a helyes fordításban kell mondani. Vagyis ezután a „pro multi” helyes fordítása „sokakért” és nem „mindenkiért”.

A 2009. május 11-i papoknak szóló körlevelet S.E. Erdő Péter bíboros, Magyarország prímása, az Európai Püspöki Konferencia Tanácsának (CCEE) elnöke írta alá. A körlevéllel együtt a papok a vignettákat is megkapták az átragasztáshoz.

Gratuláció, üdvözlet és köszönet Magyarországnak3.
A kath.net május 28-i cikke (http://www.kath.net/detail.php?id=23032):

Sokakért – pro multis!

A magyar püspöki konferencia elrendelte, hogy Pünkösdtől kezdve az átváltoztatás szavainak új fordítását kell használni. Vasárnaptól minden szentmisén a „sokakért” és többé nem a „mindenkiért” szót kell mondani.
     Ezt a hírt a kath.net-tel szemben a magyar püspöki konferencia is megerősítette: „Igen, megerősíthetjük, hogy az átváltoztatás szavaiban változás történik.”
     A 2009. május 11-i papoknak szóló körlevelet S.E. Erdő Péter bíboros, Magyarország prímása, az Európai Püspöki Konferencia Tanácsának (CCEE) elnöke írta alá. A körlevélhez matricát is csatoltak a régi szöveg átragasztásához.


vissza

a MAGYARORSZÁG oldalra                              a KEZDŐLAPRA