A sokat magasztalt alázathoz ennek semmi köze; ez inkább gőg
(forrás: www.exsultet.net – 2009. november 2.)

Báró Enoch von Guttenberg, világhírű karmester szombaton interjút adott a Tagespost című lapnak. Ebből következik néhány részlet:

Tagespost: Ön nemrégen azt nyilatkozta, hogy a tridenti mise és a gregorián korál elvesztését nagyon sajnálja.
Enoch von Guttenberg: Én mint katolikus nagy hibának tartom a tridenti liturgia és a katolikus misztika feladását. Az emberek olyasmit akarnak, ami a mindennapokon kívül van, és ezt már nem kínálják nekik. Korábban akárhol voltam koncerten, a latin misében mindenütt odahaza éreztem magam. Éppen most, amikor az egész világ globalizált lett, az Egyház áttér az elválasztásra. Ez engem megőrjít. Pont egy olyan halott nyelv, mint a latin tudja megakadályozni a szövegek állandó újra-értelmezését. Hogy mi mindent vesztettünk el a mindennapok nyelve és a szörnyű modern Biblia-fordítások által! A liturgia csakúgy, mint a művészet a tartalmak edénye. A liturgiát nem találják ki, hanem kialakul és növekszik. És a gregorián korál egyszerűen az Egyház alapzenéje. Korábban a pap személye relatív érdektelen volt, ma a hívő ember a plébános tehetségétől függ. Ennek a sokat magasztalt alázathoz semmi köze, éppen ellenkezőleg: ez inkább gőg.

Tagespost: Ön személyesen átélte az átalakulást.
Enoch von Guttenberg: Én XXIII. János óta küzdök a liturgia-reform ellen. Nekem van otthon egy saját templomom, és átéltem azt a megrázkódtatást, amikor Bambergből emberek jöttek, hogy elvigyék a misekönyveket. Akkor azt mondtam: Ezek itt maradnak! Egy kultúrát zúztak szét volt, igazi képrombolás zajlott, mely rettenetesen sok kincset tönkretett, Hihetetlen, hogy azóta is mennyi kárt okoznak, például a kölni dómban vagy Rott am Inn-ban, ahol Ignaz Günther főoltárképe előtt egy betonoltár áll. Ez számomra ugyanaz, mint amikor egy egész tájat tönkretesznek a nagyobb haszon kedvéért.


vissza

a HÍREK oldalra                              a KEZDŐLAPRA