A Boldogságos Szűz Mária iránti tökéletes áhítat lényege
Írta: Montforti Grignon Szent Lajos

1. A valódi áhítat Szűz Mária által Jézus Krisztusnak való tökéletes átadásunkból áll. A Mária iránti tökéletes áhítat tehát a Boldogságos Szűznek való teljes odaadásunkból áll, hogy őáltala egészen Krisztushoz tartozzunk.

Hogy egészen átadjuk magunkat Máriának, neki kell ajándékozzuk:
     a.) testünket minden érzékünkkel;
     b.) lelkünket minden képességével;
     c.) minden tulajdonunkat, a mostaniakat és a jövőbelieket;
     d.) belső és szellemi javainkat, vagyis érdemeinket, erényeinket és jótetteinket a múltban, a jelenben és a jövőben.

Röviden összefoglalva azt mondhatjuk: Mindent, amit a természet és a kegyelem rendjében birtokolunk és birtokolni fogunk, Máriának ajándékozzuk.
     Ebből az következik, hogy az a személy, aki Mária keze által ily módon Jézusnak szenteli és áldozza magát, többé nem rendelkezhet jótetteinek értéke felett. Minden, amit elszenved, ami jót gondol, beszél, vagy tesz, Mária tulajdona, így azok felett ettől kezdve ő rendelkezik Fia akarata szerint és Fiának nagyobb dicsőségére.

2. Magunk átadása a Mária iránti tökéletes áhítatnál a keresztségi fogadalom tökéletes megújításán alapszik.
     Ezt az áhítatot joggal nevezhetjük a keresztségi fogadalom tökéletes megújításának. Megkeresztelése előtt minden ember a Sátán rabszolgája volt, aki teljesen hatalmában tartotta őt. A kereszteléskor azonban vagy személyesen, vagy a keresztszülő által ünnepélyesen ellene mondott a Sátánnak, gőgjének és minden művének, és Krisztust választotta mesterének és korlátlan urának, hogy neki ezután mint hűséges szolga szeretetben szolgáljon.
     Ugyanez történik velünk a Máriához való tökéletes áhítat során is: ellene mondunk a Sátánnak, a világnak, a bűnnek és saját magunknak, és Mária keze által egészen és kizárólagosan Jézus Krisztusnak adjuk magunkat.

Ebben az áhítatban kifejezetten Mária keze által ajánljuk fel magunkat Jézus Krisztusnak és adjuk át neki összes jótettünk teljes értékét.


VISSZA


vissza

a KÖNYVTÁR oldalra                              a KEZDŐLAPRA