A Jézus Szíve szeminárium körlevele
A Szent X. Pius Papi Közösség
Zaitzkofeni Jézus Szíve papszemináriumának
2009. júniusi (Nr. 20.) körlevele
Írta: P. Stefan Frey, régens
(forrás: www.piusbruderschaft.de – 2009. május 26.)

Kedves Hívek
Szemináriumi közösségünk nevében fogadják szívélyes meghívásomat az ezévi papszentelésre, (Az 1984-es évben felszentelt négy pap már egy nappal a papszentelés előtt megérkezik papszentelésük ezüst jubileumának megünneplésére – ünnepi nagymise 6:50-kor.)
     Szombaton, június 27-én, Mária, a kegyelmek anyjának ünnepén S. E. Alfonso de Galarreta püspök a szeminárium parkjában három diakónust és három papot fog szentelni. Egy nappal később fogják az új papok a háromszemélyű egy Istennek első szentmiseáldozatukat bemutatni (8 és 10 órakor).
     Nagy örömünkre szolgálna, ha a jelenlegi nehéz időkben a Szent X. Pius Papi Közösséggel való összetartozásukat a szentelésen és a primíciákon való minél nagyobb számban való részvételükkel mutatnák ki.

Az utóbbi időben különböző helyekről nyomatékkal hangsúlyozták a püspökeink által kiosztott szentségek állítólagos jogtalanságát, melyek egyesek szerint a pápa elleni engedetlenség és sértés aktusát jelentik. Erre mi azt válaszoljuk: a Rómához való közeledés és megértés folyamatában a Pius Közösség határozatlan időre egy provizórikus státuszt élvez, amíg a teológiai tárgyalások során egy definitív kanonikus szabályozást meg nem találnak. Ezt a Rómával kötött marsruta így irányozza elő.
     Az eddigi tárgyalások során soha nem volt szó egy általános szentelési stopról, ellenkezőleg! A kiközösítés feloldását az előzékenység aktusának gondolták, mely a közösség életére semmilyen korlátozást nem akar kivetni. Tisztességtelen dolog lenne tehát az előttünk álló szentelésekben a pápa elleni támadást akarni látni.

Lefebvre érsek és az általa alapított közösség mindig csak attól a vágytól égett, hogy az Egyháznak szolgáljon és semmi esetre sem attól, hogy rebellis viselkedésével kárt okozzon neki. Annak a ténynek az oka, hogy a szentelések direkt egyházi engedélyek nélkül történnek, az Egyház jelenlegi nehéz szükségállapotában rejlik. Az Egyház tradícióját a modernista erők évek óta a lehető legkeményebben támadják és elnyomják. A tradíciónak azonban nem csak a léthez van joga, de léte egyenesen szükséges az Egyház túléléséhez. Egy fa, melyet elvágnak saját gyökereitől, pusztulásra van ítélve. A hit fáklyáit sértetlen tisztaságában továbbvinni és a szentségeket hagyományos rítusukban kiszolgáltatni, ezt tekintette Msgr. Lefebvre a közösség „túlélési akciójának”.

Ha ezek után június végén Ecône-i, Winona-i és Zaitzkofen-i szemináriumainkban 21 papot szentelnek, akkor ez abból a szándékból történik, hogy az Egyháznak buzgó, a katolikus hitben szilárdan gyökeredzett papokat ajándékozzunk. Meg vagyunk győződve, hogy ezzel tesszük az Egyháznak a súlyos hitzűrzavar és drámai paphiány mai korában a legjobb szolgálatot.

A Boldogságos Szűz Mária áldja meg a szentelendők fiatal csapatát, hogy Jézus Szíve szerinti igaz papok legyenek, és hogy az Anyaszentegyház beléjük fűzött elvárásainak teljes mértékben megfeleljenek.


Részletek a szeminárium krónikájából

2008. október 11.
A hét új szeminarista megérkezik a szemináriumba.

2008. október 23.
P. Schulz (a bécsi prior), aki évek óta rendszeresen jár Bécsből egyháztörténetet oktatni, nálunk ünnepli ezüst papi jubileumát.

2008. október 25-27.
Az egész szeminárium részt vesz a Pius Közösség történelmi jubileumi Lourdes-i zarándoklatán, és nagyon boldognak tartja magát, hogy a 20 ezer fős zarándokcsapat és a több mint 450 pap, szeminarista és szerzetes közé vegyülhet. Mindenki számára különleges élmény annak felismerése, mekkora lelki erő mehetne ki egy meggyőződéses, buzgó kereszténységből. Egyedül a sok, számos gyermeküket magukkal hozó családra való tekintés, ahogy a szent ostyát mély áhítattal fogadják és Isten dicséretét lelkesen éneklik, mindenkire nagy hit-élénkítő és lelkesítő hatást tett. Ez az atmoszféra világos ellentétben állt az elkeresztényiesedett világ mai klímájával, mely sajnos mindennapjainkat átitatja.
     De találkoztunk szép számmal olyan „anonim” zarándokkal is, aki „véletlenül” csapódott istentiszteleteinkhez, és aki a tradicionális liturgia és ének szépségétől késztetést érezve gyónni ment, és aki gyermekkora hitét találta meg újra. Ki ne venné ezek után szívére rendfőnökünk felhívását az egy millió rózsafüzér elimádkozására a Szentatya részére a kiközösítés feloldásáért?

2008. november 1.
Egy svéd televíziós csapat direkt Stockholmból érkezett autóval Zaitzkofenbe, hogy Abbé Sandmark diakónussá szentelését lefilmezze. (szerk. megj.: Ekkor készült az a bizonyos interjú Williamson püspökkel.)

2008. december 25.
Urunk születésének nagy ünnepét S.E. Mgr. Tissier de Mallerais püspökkel ünnepeljük, aki karácsonyi prédikációjában Isten csodálatos „homeopátiáját” fejti ki, mely a gyengeséget a gyengeséggel győzi le.

2009. január 10.
P. Bösinger megszakítja oroszországi megerőltető apostoli munkáját, és három hónapra Zaitzkofenben marad.

2009. január 24.
Négy püspökünk kiközösítésének feloldása világszerte és hetekig tartó eleddig ismeretlen méretű médiavihart vált ki a közösség, majd végül a pápa ellen. Nálunk a telefonvonalak megállás nélkül foglaltak, az újságírók napokig valóságos ostrom alatt tartják a szemináriumot.

2009. február 2.
Mgr. Fellay megérkezése a szentelési ceremóniára a televízió, rádió és újságok képviselőit csapatostul hozza Zaitzkofenbe. Egy újságíró kioktat bennünket, hogy antiszemiták vagyunk, ha azt állítjuk, hogy a zsidóknak meg kellene térniük Krisztushoz.

2009. február 26.
P. Schmidberger (a német disztrikt vezetője) a szemináriumban összegyűlt papbarátainknak előadást tart a kiközösítés feloldásának hátteréről és következményeiről. P. Laroche ezután beszámol a mohamedánok lelkigondozásának lehetőségeiről.

2009. március 27-29.
A Szentatya kérésére a szubdiakónus szenteléseket áthelyezzük Econe-ba. A felszentelendőket egy nagyobb csapat kíséri el. Mindenki örül, hogy a közösség „anyaszemináriumát” meglátogathatja, baráti kapcsolatokat köthet, idegen nyelven beszélhet és alapítónk sírjánál imádkozhat. Egy barátságos futballmérkőzés sem hiányozhat a programból.

2009. április 14.
Ma kezdődnek a nagyszabású szanálási munkák a szeminárium épületén. Egy csőtörés már az elmúlt év végén napvilágra hozta, hogy az egész vízvezeték elrozsdásodott és ezért cserére szorul. Eközben arra is fény derült, hogy számos teherhordó fal is elkorhadt, és ezért az immár 280 éves kastély komplett szanálása elkerülhetetlen.

2009. május 13. (Fatima-nap)
A Pius Közösség német kerületének vezetője, P. Schmidberger és a szeminárium régense S. E. Gerhard Ludwig Müller Regensburg püspökének meghívására ellátogatott a püspöki palotába, ahol a püspökkel, az általános vikáriussal és az officiálissal barátságos beszélgetést folytattak. Meg vagyunk győződve róla, hogy a Fatimai Szűzanya volt e beszélgetés láthatatlan moderátora, melyben barátságos légkörben érveket cseréltünk ki és a félreértéseket mind tisztáztuk.
(szerk. megj.: Tudni kell, hogy márciusban éppen azért kellett a szubdiakónus szenteléseket áttenni Franciaországba, mert éppen Müller püspök, akinek az egyházmegyéjébe Zaitzkofen tartozik, volt az, aki szentelés esetére kiközösítéssel fenyegette meg őket.)


VISSZA


vissza

a KÖNYVTÁR oldalra                              a KEZDŐLAPRA