Zöllitsch érsek már megint tévtant hirdet
(forrás: www.fsspx.info – 2009. november 6.)

(szerk. megj.: a következő hírt – abszurditása mellett azért is – közlöm, mert nemrégen egy fiatal hívő levelében arról írt nekem, hogy a nyilvánosan eretnekséget állító – vagyis egy dogmát tagadó – püspökök, papok automatikus kiközösítés alá esnek. És azt kérdezte, hogy előfordul-e ilyen eset. Nos, előfordul, mostanában elég gyakran. És történik valami? Ki lesznek közösítve, illetve levonja valaki az egyházjog ilyen esetre vonatkozó előírását?)


Egy püspöknek hit és erkölcs dolgában egyházmegyéje legfőbb tanítójának kellene lennie. Úgy tűnik azonban, hogy Zöllitsch érsek – aki ráadásul még a német püspökkari konferencia elnöke is – még a katekizmus legegyszerűbb tanításait sem ismeri. Miután idén Nagyszombaton azt a hitigazságot tagadta, hogy Krisztus az emberek bűneiért halt meg, most Mindenszentek ünnepén a második német közszolgálati tévében egy interjúban a tisztítótűzről adott teljesen hamis magyarázatot.

Az érsek a tévé nyilvánossága előtt a tisztítótüzet a tisztulás lehetőségének nevezte, majd mondókáját így folytatta: „A halál után is van még egy lehetőség számomra, hogyha Isten felé fordulok, ha elfordulok attól, ami gonoszat tettem, megtaláljam az utat Istenhez, és ezáltal az ígérethez vezető utat, a mennybe vezető utat is.”

Ez természetesen tökéletes ostobaság. A halállal az ember számára lejár a próbaidő és a döntés ideje. Ezután már nem tud Istenhez térni. Ezért hív fel Krisztus az Evangéliumban többször is az éberségre. Az Úr abban az órában jön el, amikor nem számítunk rá, mint a tolvaj éjjel, és jaj annak a szolgának, akit alva és készületlenül talál. A buta szüzek zárva találják az ajtót, és már nem tudnak a menyegzői terembe bejutni. Ezért tanítja a katolikus Egyház katekizmusa: „A halállal az ember élete, vagyis az az idő, amelyben a Krisztusban kinyilvánított isteni kegyelmet elfogadhatja vagy visszautasíthatja, végérvényesen véget vet.”

A tisztítótűzbe csak azok juthatnak, akik a megszentelő kegyelem állapotában haltak meg, tehát az Istennel való barátságban, de akiknek még bizonyos ideig vezekelniük kell bűneikért.

Például a Firenzei Zsinat tanítja: „Azok lelkei, akik valódi bűnbánatban, Isten szeretetében haltak meg, anélkül azonban, hogy előtte a vezeklés méltó gyümölcsei által az elkövetettekért vagy mulasztottakért elégséges elégtételt adtak volna, a halál után a tisztítótűz büntetései által tisztulnak meg.” (DH 1304)


vissza

a HÍREK oldalra                              a KEZDŐLAPRA