A honlap fóruma tudatosan elveti a liberalizmus egyik alapdogmáját
Írta: B. Élthes Eszter

A fórumon a napokban újra elindult a teremtés kontra evolúció vita, melyet mint „házigazda” a következő szavakkal zártam le:
     „Most valami nagyon szabálytalan dolgot fogok mondani: Tisztában vagyok, hogy ha van ennek a honlapnak fóruma, akkor be kell tartani bizonyos játékszabályokat. Én megpróbálom ezeket betartani. De most teszek egy kivételt: Én személy szerint olyan módon irtózom az evolúciótól, és annyira az a megingathatatlan MEGGYŐZŐDÉSEM, hogy az evolúció alap-kérdése az Isten-hitnek, hogy felszólítok minden fórumozót, hogy ide ne írjon többé olyan hozzászólást, ami az evolúciót bármely formájában igaznak tartja, vagyis védelmezi. … Ezért még egyszer kérem, hogy evolúció mellett ne írjanak többet. Még akkor sem, ha fel vannak háborodva ezen a fórum-ellenes kérésen. Aki mégis ilyet ír, azt a jövőben törölni fogom.”

E bejegyzésem után feltettem magamnak azt az időszerű és jogos kérdést, miért van a honlapnak fóruma, ha szigorúan moderálva van, ha nem engedi meg az ellenkező oldalt képviselők megszólalását.
     Nos, megtaláltam a választ, mely így hangzik:

Ez a fórum nem követi azt a ma dogmává vált vélekedést, miszerint mindenről, mindig vitázni lehet, sőt kell. Egyébként éppen a tegnap, január 27-én feltett írások egy része is ezt tárgyalja. (Ahogy a fórumon Jagiello hozzászólása is: „Nem kívánok belemenni gyümölcstelen üzenetváltogatásokba, mert már az eleje így indul: valamit felvetek, és arra nincs válasz, hanem el- vagy mellébeszélés. Ismert taktika. Ez azt hiszem katolikus fórum.”)
     De nem csak nem követi, hanem tudatosan és teljes mértékben ellene mond neki. A katolikus Egyházban nem a vélemények egymásmellettisége, hanem a kötelező érvényű dogmák határozzák meg a tanítást.
     Ez a fórum nem a hagyományos katolikus tanítással ellenkező vélemények megnyilatkozási, hanem olyan emberek hozzászólásainak, információ-cseréjének a helye, akik vagy már döntöttek az igaz katolikus tanítás mellett, vagy jó szándékúan keresik az igazságot, és ezért tanulni, tájékozódni szeretnének.
     A katolikus álláspont szerint a megátalkodott, a saját téves véleményéből kimozdíthatatlan emberhez már Isten sem szól. A bűnös emberhez igen. Azt az embert, aki ismeri az igazságot, és felismeri, ha ez ellen vétkezett, van értelme megszólítani, mert annak az értékrendje még nem sérült. De azt, aki – bár látszatra nem követett el nagy bűnöket – tévúton jár, és ezt nem hajlandó felismerni, már nem kell győzködni, hiszen nála az értékrend, vagyis az értelem homályosult el, amit vitákkal nem lehet áthidalni.

Tisztában vagyok vele, hogy ezzel nagymértékben leszűkítem a fórum olvasóinak, hozzászólóinak a számát, és csökkentem a fórum „érdekességét”. De mindezen veszteségek eltörpülnek ama jó mellett, hogy létezik egy olyan hely, ahol a siker érdekében sem megyünk bele a kompromisszumokba, és a siker érdekében sem követjük e liberális világ elképzeléseit és elvárásait.

Tehát ez a honlap és vele a fórum a hagyományos katolikus tanítást képviseli. Csak e tanítás alapelemeit elfogadóknak ad megnyilvánulási teret. Ezen alapelemekbe például – hogy csak a két legutolsó konfliktus témáját említsem – beletartozik az evolúció és annak a szemléletnek az elvetése, mely a régi misét nem a hit, hanem a liturgia vagy bármi más alapján részesíti előnyben.

Hogy miért van egy ilyen fórumnak mégis létjogosultsága? Nos, egyrészt alkalmas információk gyors közlésére, másrészt az alaptanításokat nem érintő dolgokban eszmecserére, az azokat érintő dolgokban pedig tanulásra ad lehetőséget. És ezek ma sokkal fontosabbak, mint a liberalizmus elveit elfogadó meddő viták.


vissza

a MAGYARORSZÁG oldalra                              a KEZDŐLAPRA