Hivatalban levő katolikus püspökök kijelentései
avagy
Hogyan pusztítja saját magát a katolikus Egyház – 3. fejezet

(forrás: www.kath.net – 2010. május 12-16.)

1.
„Róma túl félénk”
(forrás: www.kath.net – 2010. május 12.)

Eisenstadt/Ausztria
„A püspökök hajlanak arra, hogy röviddel a nyugalomba vonulásuk előtt, illetve utána merészekké váljanak”, kezdte az interjút a „Die Presse” újságírója, melyet Paul Iby Eisenstadt-i megyéspüspökkel készített, majd megkérdezte, hogy a püspök szerint nincs-e szükség reformra az Egyházban. Iby püspök ezt válaszolta: „A nők pappá szentelése jelenleg nem téma egyházunkban. Nemsokára azonban át kell ezt a kérdést gondolni.”

Az Eisenstadt-i egyházmegye idén ünnepli fennállásának 50-ik évfordulóját. Iby püspök az elkövetkezendő hónapokban megy nyugdíjba.

Iby püspök a visszaélési botrányokkal kapcsolatban úgy vélekedett, hogy a pápának bocsánatot kellene kérnie, mert a nép köreiben többet várnak el a pápától, mint amit eddig megtett.

A bizalom visszanyerése céljából az Egyháznak »hívogató egyházzá« kell válnia, szabadabbá és nyitottabbá, és szerényebbé, az ünnepeken is, és nem csak a hatalommal büszkélkedő.

A Viri Probati felszentelés bevezetését Iby püspök nagyon üdvözölné, azon kívül minden papnak magának kellene eldöntenie, hogy cölibátusban vagy házasságban akar-e élni. A püspökök kinevezésekor bölcsebb lenne a népre hallgatni.

Az elváltak és újraházasodtak számára olyan megoldás kellene, mint amilyen az ortodox egyházban van: a vezeklés bizonyos ideje után lehetséges lenne egy második párkapcsolat megáldása. Csak Rómában semmi nem halad tovább.

A nők diakónussá szentelésének kérdésében annak idején maga Joseph Ratzinger bíboros személyesen kérte meg őt, mondta Iby püspök, hogy öntsön tiszta vizet a pohárba (?). „Róma túl félénk ezekben a dolgokban”, árulta el az újságnak Iby püspök.


2.
A katolikus papok nem fogják a nem-katolikusokat elküldeni
(forrás: www.kath.net – 2010. május 16.)

A müncheni ökumenikus napok keretében május 14-én Hans-Jochen Jaschke, Hamburg segédpüspöke egy pódium beszélgetés során azt mondta, hogy a nem-katolikus keresztények meg vannak híva az Eucharisztia ünnepre, ha a lelkiismeretük ezt megengedi. Még akkor is, ha az egyházak, mint egész számára az egység és ezzel a közös lakoma-ünnep még nem lehetséges.

Az Eucharisztia a katolikusok számára a legszentebb, melyet ugyan félelem nélkül, de szent rettegéssel és remegéssel ünnepelnek, mondta Jaschke. Egy nem-katolikust, aki tisztelettel, jó viselettel és nem provokálva lép oda, a katolikus pap nem fog elutasítania.

(Nem egészen világos, hogy a segédpüspök a szentmisére vagy azon belül a szentáldozásra gondol-e. De nyilván a szentáldozásra, hiszen „odalépésről” beszél, és a pap csak a szentáldozásnál utasíthat el valakit, magán a szentmisén való részvételtől nem, hiszen nem kerül ilyen helyzetbe. És ha csak erről lett volna szó, a sajtó sem kapja fel a hírt. Ezek szerint tehát, egy katolikus püspök véleménye az, hogy nem-katolikusok is áldozhatnak, ha azt tisztelettel teszik. Uram, könyörülj rajtunk!)


Utószó: a katolikus internetes fórumokon azt találgatják, hogy ki lesz a következő püspök, akit Mixa püspök után kivégeznek. Az eddigi tapasztalatok alapján azok között keresgélnek, akik legalább részben és legalább olykor katolikus kijelentéseket tesznek, vagy katolikus módon viselkednek. Az ebben az írásban szereplő püspököknek nem kell félniük, hogy a lelövésre kijelöltek közé kerülhetnek. Se kollégáik, se az Egyház feje, se a média, se a világ nem fog ilyet követelni velük kapcsolatban. Ők nyugodtan védettségben folytathatják Egyház-romboló tevékenységüket.

2010. május 22.


vissza

a HÍREK oldalra                              a KEZDŐLAPRA