Hogy mi is megismerjük Isten érzületét
S. G. és S. M. atyák gondolatai nyomán

Jézus egylényegű az Atyával, következésképpen megváltásunkhoz nemcsak egyetlen csepp vére, de egyetlen szava is elegendő lett volna. Mégis elszenvedte értünk a kereszthalál, illetve az azt megelőző minden kínzás szörnyűségét, borzalmát. De miért kellett ennyit szenvednie, ha igaz az előbbi állítás?

Való igaz, hogy az Atya kiengesztelésére egyetlen pillanat is elegendő lett volna. A kérdésre Jézus akkor adja meg a választ, amikor Lázárt feltámasztja: „Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Tudom, hogy mindig meghallgatsz. Csak a köröttem álló nép miatt mondtam, hogy higgyék: te küldtél engem.” (Jn 11,41-42)
     Jézus hosszú szenvedésére nem önmagánál fogva volt szükség, hanem a mi nevelésünkre. Jézus kereszthalálával megdicsőítette Istent, ahogy maga mondta: „Atyám, elérkezett az óra. Dicsőítsd meg Fiadat, hogy Fiad is megdicsőítsen téged.” (Jn 17,1) A keresztre pedig azért volt, hogy az Ő lelkületét, az Atya megdicsőítése iránti vágyát mi, evilági gondolkodású emberek is felfogjuk. A ember földhözragadtsága, a természetfeletti iránti értetlensége miatt kellett Jézusnak mindent részletesen végrehajtani.

Csakhogy, ha ez igaz pozitív vonatkozásban, akkor igaz fordítva is. A gonoszt azért engedi Isten ennyire megnyilvánulni, hogy a leginkább evilági gondolkozású ember is felismerje végre szörnyű tetteit. Korunk borzalmai, még alig pár évvel ezelőtt is elképzelhetetlen őrületei, gonoszságai (a Sátán végső időkre megjósolt őrjöngése) arra kellenek, hogy megszűnjön a szürkeség, a hezitálás. Ahogy Jézus tetteinek természetfeletti értékét nehezen értette meg az evilági ember, olyan nehezen látja át, fedezi fel a mai eseményekben a Gonosz működését.
     Ma a Gonosz olyan mértékben dúlja fel az Isten akarta rendet, hogy akiben a jónak csak egy szikrája él, annak ezt végre észre kell vennie. Ha nem nyilvánulhatna meg ilyen világossággal a Gonosz, akkor még többen lennének, akik nem ismernék fel a helyes utat. Így viszont, ha a jó nem is vonzotta eddig őket, meg lehet a remény, hogy a rossztól való távolódás, majd viszolygás végülis megmenti őket.
     Hiszen Jézus azért jött, hogy minél több embert megmentsen.


VISSZA


vissza

a KÖNYVTÁR oldalra                              a KEZDŐLAPRA