370 pap és hívek százezrei
(forrás: www.kath.net – 2010. május 13.)

„Számos intézmény kapta meg a pápától az engedélyt, hogy a szentmisét az Egyház hagyományos rítusában ünnepeljék”, írta a vatikáni újság, a „L’Osservatore Romano” hétfői kiadásában, miként erről a Radio Vatikan beszámolt. „De nehéz azoknak a pontos számát megadni, akik ilyen vagy olyan módon az Ecclesia Dei alá tartoznak”.

A vatikáni újság aztán mégis megad számokat is. „370 papról, 200 apácáról, mintegy 100 olyan szerzetesről, akik nem papok, mintegy 300 szeminaristáról és néhány százezer hívőről van szó.”

XVI. Benedek pápa 2007-ben kiadott motu propriojában azt is megengedte, hogy a papok Rómától vagy a helyi ordináriustól való engedélykérés nélkül is a régi rítusban mutathassák be a szentmisét.


Eddig a hír, ami a kath.net, hagyományos katolikus beállítottságú, de abszolút hivatalos egyházhű internetes portálon jelent meg. Az idézőjelben álló mondatok a vatikáni újságból valók. Ez a megfogalmazás nyilván még ennek a Róma-hű honlap szerkesztőjének is „erős” volt, valószínűleg e kijelentés képtelenségét akarta enyhíteni az utolsó mondattal.

Mi az, hogy megengedi a pápa a tridenti rítusú mise bemutatását?

Emlékeztetőül néhány részlet Szent V. Pius pápa „Quo Primum” kezdetű bullájából, melyet a pápa a revideált misszálé első nyilvánosságra hozatalakor adott ki 1570. július 14-én:

„Ne merészeljenek a szentmise ünneplésénél más szertartásokat és imákat hozzátenni vagy felolvasni, mint az ebben a Misekönyvben levőket. Továbbá ezen rendelkezésünk folytán, Apostoli hatalmunk erejénél foga, engedélyezzük és mindörökre megengedjük, hogy [a papok] a szentmise bármely templomban történő énekléséhez vagy olvasásához teljesen ezt a Misekönyvet kövessék ezentúl, a lelkiismeret minden aggálya nélkül, vagy a bármilyen büntetésnek, ítéletnek vagy cenzúrának való kiszolgáltatottság félelme nélkül, szabadon és törvényesen.
     Ugyanígy megállapítjuk és kijelentjük, hogy se egy elöljárót … káplánt vagy más világi papot és akármilyen rendből való szerzetest nem szabad arra késztetni, hogy a misét másképp, mint ahogy Mi meghagytuk ünnepelje, se nem szabad őket senkitől arra kényszeríteni és ösztönözni, hogy ezt a MIsekönyvet megváltoztassa, se ezt az iratot nem lehet semmikor visszavonni vagy módosítani, hanem ez örökre teljes terjedelmében érvényes marad.
     Aki ezt az írást megtámadni merészeli, annak tudnia kell, hogy a mindenható Isten és az Ő szent apostolainak, Szent Péternek és Szent Pálnak a haragját vonja magára.”

Ezek után csak egy kérdés marad: mit tehetett volna még Szent V. Pius pápa, hogyan fejezhette volna ki még világosabban, hogy amit e bullában elrendelt az az idők végezetéig érvényben kell maradjon? Hogyan fenyegethette volna meg világosabban a változtatókat, mint ahogy tette, mint ahogy a mindenható Isten haragjával fenyegette meg őket?
     VI. Pál és munkatársai mindezen túltették magukat. De ennek ellen lehetett állni, ezt meg lehetett támadni, erre lehetett azt mondani, hogy nem érvényes.
     De mit tett XVI. Benedek pápa? „Rendbe hozta” a dolgot! Nagylelkűen engedélyezte Szent V. Pius miséjét. Ezzel valójában egy törvénytelen állapotot szentesített visszamenőleg! És most már úgymond törvényesen korlátozta ennek bemutatását.

A kérdéssel kapcsolatban lásd a következő cikkeket:
          Az új mise a pillanat silány terméke
          A tridenti szentmise engedélyezése

2010. május 15.


vissza

a HÍREK oldalra                              a KEZDŐLAPRA