A tridenti mise valódi terhet jelent
(forrás: www.kath.net – 2010. január 14.)

New York/Róma
Arthur Schneier rabbi a New York-i East Park zsinagóga elöljárója, aki XVI. Benedek pápát 2008-ban az USA-ban tett látogatása során ehelyütt fogadta. A pápának a római zsinagógába tett január 17-i látogatására a rabbi Rómába utazott és a Radio Vatican-nak adott interjújában a katolikus-zsidó párbeszéd néhány problematikus pontjáról beszélt.

A tridenti mise valódi terhet jelent (a keresztény-zsidó kapcsolat számára). Ma egy globalizált világban élünk, és mint vallások egymás mellett kell élnünk – ehhez szükség van az egymás iránti tiszteletre. És Jézus végülis zsidó volt. És ez ezért jelentett és jelent most is terhet. És akkor még itt van a kérdés XII. Pius pápával kapcsolatban is. Úgy gondolom, a legjobb megoldás itt az lenne, ha még egyszer alaposan megvizsgálnák az archívumokat. Mivel az Egyház örök, nem számítana, ha egy pár évet még várnának.”

A zsidó-keresztény kapcsolatban keletkezett legújabb irritációkat a rabbi nem akarta túlértékelni, aki Budapesten élte át a shoát, mindazonáltal úgy vélte, hogy a Williamson-ügy mégiscsak bír bizonyos súllyal.

„Így van ez a házasságban is, az sem mindig problémamentes. Tavaly volt a Williamson-ügy – ez nagyon fájdalmas volt. Nekem nem kell könyveket olvasnom a holocaustról, én tanúja voltam. És hogy a katolikus Egyház egyik püspöke olyan nyilatkozatot tesz, amelyben tagadja a holocaustot, mutatja, hogy ezen a témán még nagyon sokat kell dolgoznunk. Különben a rasszizmus és az antiszemitizmus újra feléled.”


(szerk. megj.: e cikk néhány fontosabb pontja:
     – a zsidóknak nem tetszik a tridenti mise, melyet a katolikusokkal folytatott párbeszéd számára tehertételként értékelnek (na vajon miért, és a NOM-t miért nem?);
     – felmerül a kérdés: Egy az üldözéseket Budapesten átélt zsidó gyerek, honnan tudja, hogy mi történt Németországban a háború alatt;
     – ha ő úgy gondolja, hogy az ő „átélése” a holocaust számára teljes értékű bizonyíték, akkor miért nem fogadja el Róma akkori zsidó rabbijának hasonló tanúságtételét, aki miután átélte Rómában XII. Pius pápa alatt az üldözéseket (és egy Jézus vízió után) a katolikus hitre tért és a pápa iránti hálából az ő nevét, Eugenio-t vette fel;
     – hogyan lehetséges, hogy ennek a rabbinak a nevét – ahogy az újságírók fogalmazzák a pápa mostani látogatása kapcsán – tilos kiejteni a római zsinagógában?)


vissza

a HÍREK oldalra                              a KEZDŐLAPRA