„Katolikus támadás” a belga érsek ellen
(forrás: www.kath.net és www.fsspx.info– 2010. november 3-8.)

Brüsszel/Belgium
1. Juergen Mettepenningen, André-Joseph Leonard brüsszeli érsek – aki a belga püspöki konferencia elnöke, az ultra-liberális Daneels püspök utóda, és akit a pápa a belga katolikus egyház akarata ellenére egy évvel ezelőtt nevezett ki Brüsszel-Mechelen érsekének – sajtószóvivője a média tomboló helyeslése mellett lemondott állásáról, és egy általa összehívott sajtókonferencián durván bírálta az érseket. A püspöki konferencia elnökét szellem-vezetőnek nevezte (így nevezik azokat a sofőröket, akik az autópályára ellenkező irányba hajtanak fel és a menetiránnyal szemben haladnak). Ha egy ilyen sofőr a navigációs-rendszer többszöri figyelmeztetése ellenére is tovább folytatja útját, és az általa előidézett baleseteket nem akarja meglátni, akkor a navigációs rendszerre nincs többé szükség, vélte a sajtószóvivő.

Leonard érsek a média jelentése szerint néhány nappal ezelőtt azt nyilatkozta, hogy a nyugdíjas papok büntetőjogi üldözése évtizedekkel ezelőtt történt állítólagos vétkekért „egyfajta bosszú”, melytől meg kéne őket kímélni. Erre a kijelentésre a politikusok, az állítólagos áldozatok, sőt vezető laikus katolikusok hivatalosan tiltakoztak és felháborodásukat fejezték ki.

De az érseknek nem ez a fő bűne, hanem az, hogy egy 2005-ben franciául írt interjúkötetben, melyet 2009-ben fordítottak le holland nyelvre, az AIDS-t egyfajta „immanens igazságosságnak” nevezte, hiszen ez főleg azokat sújtja, akik a természeti törvény ellen vétenek. E kijelentés miatt egy ügyvéd és egy szocialista parlamenti képviselő feljelentést tett az érsek ellen a bíróságon a diszkrimináció-tiltás ellen való vétség miatt.

2. A botrány a sajtószóvivő lemondása után egyre nagyobb hullámokat vert, és egyre példátlanabb intenzitással folyt. A média jelentése szerint egyre több katolikus lapnak a főszerkesztője és egyre több katolikus hívő szólította fel az érseket a lemondásra. A Löweni Katolikus Egyetemen több mint 100 tanerő írta alá azt a petíciót, melyben azt követelik az érsektől, hogy mondjon le az egyetem főkancellári tisztségéről.

A belga püspökök azt akarják, hogy a jövőben az érseknek legyen saját szóvivője, hogy így meg lehessen különböztetni, hogy mi az érsek saját és mi a belga püspöki kar véleménye. Az utóbbi időben a püspöki karon belül több ízben nézeteltérések mutatkoztak.

3. Miközben Belgiumban a botrány tovább dagadt, november 5-én az interneten megjelent végre az ominózus szöveg, melyet Leonard érsek mondott. Ez szószerint így hangzik:

Kérdés: Mit gondol Ön az AIDS-ről? Isten büntetését látja benne a szexuális szabadosság miatt?
Leonard érsek: Egyszer a következő kérdést tették fel II: János Pálnak: »Az AIDS Isten büntetése?« A pápa nagy bölcsességgel ezt válaszolta: »Nagyon nehéz Isten szándékát megismerni.« A magam részéről, én semmiképpen nem ezekkel a szavakkal érvelnék.
     Legvégső esetben ebben a járványban egyfajta immanens igazságosságot lehet látni, egyáltalán nem büntetést, egy kicsit úgy, mint amikor a környezettel rosszul bánnak, akkor ez azzal végződik, hogy a környezet is rosszul fog bánni velünk.
     És ha az emberi szeretettel rosszul bánunk, talán ez így bosszulja meg magát, anélkül, hogy ehhez egy transzcendens ok intervenciója szükséges lenne. Talán egyfajta immanens igazságosságról van szó. … Az emberi természettel való visszaélés oda vezet, hogy magunkkal élünk vissza, és az emberi szeretet mély szeretetével való visszaélés mindig azzal végződik, hogy minden síkon katasztrófákat hozunk létre.

Az fsspx.info szintén leközölte ezt az interjúrészletet, és a végére ezt a megjegyzést fűzte:
     Ha egy érseket ilyen kijelentések miatt saját emberei szólítják fel a lemondásra, akkor ez nem egy további jel a hit és az erkölcs teljes széthullására az Egyházon belül? Valóban nem uralkodik szükségállapot az Egyházban, ahogy ezt a Pius Közösség ellenségei állítják?

4. November 6-án az internet a videó felvétellel együtt azt a hírt közölte, hogy Leonard érseket saját székesegyházában a mise celebrálása közben egy férfi pofon vágta. Az érsek nem kíván az ügyben feljelentést tenni. A videó a következő címen látható: http://www.kathtube.com/player.php?id=17943

5. November 8-án Belgium prímása sajtónyilatkozatot tett közzé, amelyben azt hangsúlyozta, hogy szavait az összefüggésekből kirángatva idézte a média.

(A fotón Leonard érsek látható)

2010. november 12.


vissza

a HÍREK oldalra                              a KEZDŐLAPRA