„Az Egyházon kívül nincs üdvösség”
A Feeney-isták visszatérése az Egyház kebelébé
(forrás: www.summorum-pontificum.de – 2010. október 26.)

Az Egyesült Államok-béli Manchester egyházmegye ez év október 16-án a Richmond-i Saint Benedict Center részére házi-lelkészt jelölt ki. Ezzel a kinevezéssel a „Mária Szeplőtelen Szívének Szolgálói” nevű közösség utolsó nagyobb házának is megvan az elismert státusza az Egyházon belül.
     A „Mária Szeplőtelen Szívének Szolgálói” nevű közösséget Fr. Leonard Feeney alapította 1949-ben, akit híveivel együtt 1953-ban kiközösítettek, mert fenntartás nélkül ragaszkodott a következő tantételhez: „Az Egyházon kívül nincs üdvösség”.

Az ú. n. Feeney-isták ragaszkodtak a régi liturgiához – 1972 után is, amikor Fr. Feeney kiközösítését feloldották, anélkül, hogy nézeteit explicit meg kellett volna tagadnia. Az Egyházba való visszavételekor az Athanasius-hitvallást recitálta, mely e szavakkal kezdődik: „Aki üdvözülni akar, annak mindenekelőtt a katolikus hithez kell ragaszkodnia. Mindazok, akik ezt nem csorbítatlanul és sértetlenül őrzik meg, kétségtelenül örökre elvesznek.”

1972 után Feeney hívei, akik az Amerikai Egyesült Államokban több „Saint Benedict Center”-t alapítottak, újra közeledni kezdtek az Egyházhoz. A Still River-ben fekvő Saint Benedict Center-t a hivatalos egyház 1987-ben priorátusként ismerte el, majd 1993-ban apátsági rangra emelte.
     A 2007-ben kiadott Summorum Pontificum motu proprio után a közösség további centrumai is egyesültek Rómával. A Richmond-i centrum mostani visszatérésével a Feeney-isták egy-két magánszemélytől eltekintve visszatértek a pápával való teljes egységbe.


(A hír hallatán az olvasóban csak egy kérdés merül fel: Hogyan lehetett valakit 1953-ban (kilenc évvel a II. Vatikáni Zsinat kezdete előtt, XII. Pius pápa uralkodása idején azért kiközösíteni, mert az Egyház egyik legrégibb és legfontosabb tantételéhez ragaszkodott? Vagy valami más oka is volt a kiközösítésének? – Utánanéztem, Fr. Feeney tagadta a vágy- és a vérkeresztséget is, azonkívül a pápa többszöri felszólítására sem ment el Rómába, ezért a kiközösítés hivatalos oka az engedetlenség volt. Feeney fráter (aki Lyonban született és 1978-ban halt meg, aki jezsuita lett, és számos nagysikerű könyvet adott ki, és akinek minden fiútestvére pap lett) az Egyházban jelentkező liberális áramlat ellen harcolt. A liberálisok fő ellenségüknek tekintették.)

2010. október 30.


vissza

a HÍREK oldalra                              a KEZDŐLAPRA