Katolikusok, legyetek készen!
Fellay püspök interjúja
(forrás: www.remnantnewspaper.com – 2010. május 15.)

Fellay püspök úr, a Szent X. Pius Papi Közösség rendfőnöke 2010. május 11-én interjút adott az amerikai Ramnant folyóiratnak. Az interjút Brian Mershon készítette. A fórumon kértem, hogy valaki fordítsa le az interjú szövegét. Ezt Dr. J. Z. meg is tette. Íme a fordítás:

Kérdés: Őexcellenciája, hogyan reagál arra, hogy a Pius Közösség 12 millió rózsafüzérre irányuló kérése ténylegesen több mint 19 millió felajánlást eredményezett?
Fellay püspök: Először is nagyon-nagyon boldog vagyok, amiért ekkora lelkesedést látok, és felhívásunkra ilyen válasz született. Biztos vagyok benne, hogy ez a szám nem csupán a a Pius Közösség híveiből tevődik össze, hanem nagyon sokan mások is csatlakoztak, akiknek teljes száma nincs birtokunkban. Ez az első dolog. Másodszor elégedett vagyok az ügy fontosságát megértő lelkesedéssel. A dolog tárgya ugyanis nagyon-nagyon fontos.

Kérdés: A két másik rózsafüzér-hadjárat meglehetősen gyors és történelmi választ eredményezett – a tradicionális latin mise felszabadítását minden pap számára mindenütt a világon, valamint a Pius Közösség püspökeit sújtó kiközösítés feloldását, mely fordulat a Szentszékkel folytatott tanbeli tárgyalások megkezdéséhez vezetett. Hasonlóan drámai választ remél e harmadik rózsafüzér hadjáratra is?
Fellay püspök: Teljesen Isten és a Boldogságos Szűz Mária kezébe helyeztem a dolgot. De most valószínűleg nem lesz ekkora eredmény. Senki sem tudhatja, én azonban nagyon meglepődnék, ha a pápa felajánlaná Oroszországot. Ez nagy-nagy meglepetés lenne. Másfelől viszont már ezelőtt is történtek olyan dolgok, amelyen meglepődtünk, így most sem csodálkoznék nagyon, ha ez is igen gyorsan megtörténne. Amit ez alkalommal kérünk, az annyira fontos és olyan nagyjelentőségű, hogy hatása egyenesen benne foglaltatik korunk minden történelmi eseményében.

Kérdés: Mióta csak megválasztották XVI. Benedek pápát és az új orosz ortodox pátriárkát, nyilvánvaló enyhülés indult el a római és az ortodox egyház közötti kapcsolatban, sőt azt hiszem, javulás is. Az orosz ortodox pátriárka még a pápa egyik könyvét is megjelentette, hogy terjessze laikus híveinek! Hogyan értelmezi ezt? Kapcsolatban lehet ez azzal, amit a fatimai harmadik titokként ismerünk?
Fellay püspök: Én személy szerint hiszem, hogy valami mozdul Oroszországban. Határozottan úgy látszik, hogy valami mozgásba jött ott. Ez a levegőben lóg. Hogy mekkora ez a mozgás, és mennyire mély, nos ezt nem tudom. De sok dolog van, ami azt mutatja, hogy Oroszországban a vallás feléledt.

Kérdés: A Pius Közösség elküldte már a pápának a rózsafüzérek csokrát?
Fellay püspök: Ez éppen most van folyamatban.

Kérdés: Mi a Pius Közösség hozzáállása a Szentatyával és az Egyházzal szemben világszerte megnyilvánuló média-támadásokhoz?
Fellay püspök: Úgy gondolom, ez jó bizonyíték arra, hogy az Egyháznak valóban még mindig vannak ellenségei. Ez derül ki a folyamatos média-hadjáratból. Ez nagyon leleplező. Egyrészt vannak a régi ellenségeink Amerikából, másrészt a baloldaliak Európából, s ezek mind együtt harcolnak az Egyház ellen.

Kérdés: Ön szerint kapcsolatban állnak ezek a támadások a Lucia nővér harmadik titkában megjövendölt fenyegetésekkel?
Fellay püspök: Ezt túl nehéz megmondani. Bár van egy idézet Fatimából, amit elmondanék: „A pápa sokat fog szenvedni. A pápa sokat fog szenvedni.” És ma éppen ez történik.

Kérdés: A Szentszékkel történő folyamatos tanbeli tárgyalások a média kereszttüzén kívül történnek magától értetődő okokból. Mit remél, mi fog történni ezek eredményeképpen? Mi folyik ezeken a tárgyalásokon, melyek azért történnek, hogy a Pius Közösség beleegyezzen egy kánonjogi megegyezésbe? Céljuk még a tárgyalásoknak egy lehetséges kánonjogi megoldás elérése?
Fellay püspök: Ezt lehetetlen megmondani. Abszolút lehetetlen. Ez túl sok tényezőtől függ, éppen most. Nincs birtokomban a válasz.

Kérdés: Néhány kritikus azt mondja, hogy az, hogy a Pius Közösség visszautasítja a kánonjogi vagy gyakorlati megoldást, a makacsság és a rossz akarat jele-e. Hogyan válaszol erre?
Fellay püspök: Ez nagyon egyszerű. A Szentszék hozzájárult a tanbeli tárgyalások lefolytatásához. De teljesen világos, hogy egy egészséges tanbeli alap nélküli mindennemű gyakorlati megoldás direkt katasztrófába vezetne. Ezt nem akarjuk. Azt akarjuk, de maga a tanbelileg igaz megoldás biztonsága is azt igényli, hogy folytatódjanak a tárgyalások. Számos elrettentő példa áll előttünk: a Szent Péter Papi Közösség, a Krisztus Király Intézet, és mind a többi közösség tanbélileg teljesen blokkolva van, mert először a gyakorlati megoldást fogadták el.

Kérdés: Hiszi, hogy a pápa személyesen és őszintén kíván kánonjogi megoldást találni a Szent X. Pius Pius Közösséggel?
Fellay püspök: Igen, így gondolom. Igen. Úgy vélem, a pápa valóban ezt kívánja. Azt akarja, hogy az Egyház jobb legyen, és meg akarja oldani a Pius Közösséggel a püspökök szentelésének kérdését.

Kérdés: Az előző interjúkban említette, hogy a Pius Közösségnek jó ismerősei, sőt még barátai is vannak a püspökök és bíborosok között, még a római kúriában is. Milyen tanácsot adnak ők a mostani tanbeli tárgyalásokra nézve?
Fellay püspök: Összességében semmit. Éppen most nagyon diszkrétek. Úgy gondolom, a megbeszélések nagyon jók és nagyon diszkréten történnek. A következő tárgyalások májusban lesznek.

Kérdés: Tudomása van valamilyen papi csoportról, laikus hívekről vagy egyházmegyékről az Egyház újabb történetében, akik ilyen hatalmas rózsafüzér koszorút ajánlottak fel a Szentatyáért, mint a Pius Közösség tette immár harmadszor?
Fellay püspök: Nincs tudomásom. Megtörténhetett, de nincs róla semmilyen információm. Nyilvánvaló viszont, hogy egy ilyen hadjárat valóban egyedülálló. Azt hiszem, hogy Fr. Gruner most akar valami hasonló dolgot tenni.

Kérdés: Mi a tanácsa azoknak a katolikusoknak, akik szeretnék, ha kápolna nyílna a területükön? A tanbeli tárgyalások következtében szünetelteti működését a Pius Közösség azokon az egyre bővülő területeken, ahol kápolnalapítások után érdeklődnek?
Fellay püspök: Először is, a laikus híveknek kapcsolatba kell lépniük velünk, és mi azután megpróbálunk valamit tenni értük. Éppen most olyan sok kérésünk van, hogy nehezen teljesíthetjük azokat. Idén jó évünk volt a papszentelés szempontjából, de még így is túl kevés a pap minden kérés teljesítéséhez. Nehezen válaszolhatunk minden kérésre. De folytatjuk a tárgyalások előtt megszokott életünket. Teljesen kontra-produktív lenne azt gondolni, hogy be kellene fejeznünk bármilyen növekedést az életünkben, csak mert Rómával tárgyalunk. Pontosan az ellenkezőjének kell történnie.

Kérdés: Őexcellenciája, megosztaná velünk néhány záró gondolatát?
Fellay püspök: A Boldogságos Szúz Máriához történő imádkozást folytatni kell! Néhányan talán azt gondolhatják, hogy mivel teljesítettük a rózsafüzér-hadjáratot, most minden kitűnő. Nem! Nem! Nem! Nagyon világos most, hogy az Egyház valódi ellenségeivel ütközünk meg. Ezért, katolikusok, legyetek készen! Nyerjük el a győzelmet a rózsafüzérrel!


Feltéve: 2010. szeptember 26.


vissza

a KÖNYVTÁR oldalra                              a KEZDŐLAPRA