A Bibliának 3.268 jövendölése már beteljesedett
(forrás: www.kath.net – 2010. augusztus 30.)

Teológusok és filozófusok évszázadok óta próbálták Isten létezését bebizonyítani, de elméleteik – úgy tűnik – csak azokat az embereket győzte meg, akik már eleve hittek Isten létezésében. Prof. Werner Gitt, német informatikus most megpróbált egy matematikai Isten-bizonyítékot előállítani, melyet a svájci havilap, a „Factum” jelentetett meg.

Wernet Gitt 2002-ben történt nyugdíjba vonulása előtt a Fizikai-Technikai Szövetségi Intézet információ-technológiai fakultását vezette. (És számos könyvet írt, melyben az evolúció tudományosan tarthatatlan voltát és a teremtés-elmélet helyességét fejtette ki.)

Gitt adatai szerint a Bibliának már 3.268 jövendölése teljesedett be. Közülük markáns példa Izrael népének a világ népei közé való szétszóródásának a megjövendölése (5 Móz 28,64-65). és a visszatérés ígérete (Jeremiás 16,14-15), mely 1948-ban, Izrael állam megalakulásával teljesedett be. Ezen kívül az Ószövetség tele van Jézus Krisztusra való utalással, például betlehemi születésére vagy a kereszthalálára. Mindez valóság lett.

Professzor Gitt számításai szerint matematikailag annak valószínűsége, hogy 3.268 prófécia véletlenül teljesedik be olyan kicsiny, hogy a számban, mely ezt a valószínűséget kifejezi, a vessző után még ezer nulla áll, mielőtt az első nullától eltérő szám, a 17 megjelenik. Ez a szám elképzelhetetlenül alacsony, a valóságban mégis megtörtént.
     Ha tehát nem akarunk 3.269 véletlenből kiindulni, akkor csak „egy mindenható és mindentudó Isten elfogadása marad a számunkra, aki a jövendöléseket előre meg tudta mondani, és később mindenhatósága révén ezeket a valóságba átültette”, írja Gitt, aki mindebből arra a következtetésre jut, „hogy az egész Bibliának igaznak kell lennie”.

2010. szeptember 1.


vissza

a HÍREK oldalra                              a KEZDŐLAPRA