Úgy érezzük, magunkra hagytak bennünket
(forrás: www.kath.net – 2010. október 24.)

A „Katolikus papok hálózata” nevű német szervezet levelet írt az Istentiszteletek Kongregációjának Rómába. Levelüket az interneten is nyilvánosságra hozták:

Eminenciás Úr,

a Szentszék 2000-ben kiadott egy utasítást, melyben arra szólította fel az egyes országok püspöki konferenciáit, hogy a szentmise átváltoztatási szavainak fordítását vizsgálják felül (és javítsák ki), és amelyikben azt kérte, hogy a miseszövegek nemzeti fordítását vizsgálják át.

Időközben négy év telt el anélkül, hogy a német püspökök a Szentszék kívánságát teljesítették volna. Se a konszekráció-szavainak megváltoztatását magyarázó előadásokat nem tartottak, se magát a szavak kijavítását nem végezték el.

Két évvel ezelőtt benyújtott kérvényünkre, melyben azt kérdeztük, hogy mi papok az Istentiszteleti Kongregáció kívánságának megvalósításával kapcsolatban hogyan viselkedjünk, azt a választ kaptuk, hogy várjuk meg a püspökök döntését.

Mostanra a konszekráció-szavainak átdolgozására, és ennek előkészítésére adott határidő már két éve lejárt. A püspökök most csupán azt a nyilatkozatot tették közzé, hogy a német misekönyv fordításainak javítására nincs szükség, mert az eddigi változatot jónak találták, azon kívül a hívek is megszokták.

Emiatt számunkra mélyreható lojalitás-konfliktus keletkezett. Hiszen annak, hogy a Szentszék akaratához való engedelmességnek megfeleljünk, vagyis az átváltoztatás szavaiban a „pro multis” hiteles fordítását alkalmazzuk, azért nem tudunk eleget tenni, mert a partikuláris normák betartása pontosan a Szentszék kérésének mond ellent.

Ez a helyzet bennünk bizonyos tanácstalanságot és megütközést idéz elő, és ezért mi papok, akik a Szentatyához engedelmesek szeretnénk lenni, úgy érezzük, hogy az egyházi elöljárókkal szembeni lojalitás eldöntésében magunkra hagytak bennünket.

Ezért azt kérjük, hogy válaszolják meg azt a kérdést, hogyan kell nekünk ebben a belső konfliktusban viselkednünk, vagyis mit kell tennünk abban a helyzetben, melyben a Szentszék iránti engedelmességünket a helyi elöljárókhoz és az ő döntésükhöz való kötöttségünk lehetetlenné teszi.

Szívélyes üdvözlettel

...

2010. október 30.


vissza

a HÍREK oldalra                              a KEZDŐLAPRA