A német jezsuiták új tartományfőnöke Róma ellen emelte fel szavát
(forrás: www.kath.net – 2010. szeptember 17.)

P. Stefan Kiechle SJ, a német jezsuiták új tartományfőnöke a cölibátus eltörlése mellett foglalt állást. Kiechle szeptember 15-én a katolikus kereszténydemokraták „Höffner-bíboros-Kör”-ének egyik ülésén beszélt a házas férfiak pappá való szentelésének engedélyezéséről és arról, hogy az Egyháznak a nők pappá szentelését újra át kellene gondolnia. Ezen felül a katolikus hierarchiában a kinevezések gyakorlatát is bírálta, szerinte ezek ismeretségek és jó kapcsolatok – mondjuk egy római vacsoraasztalnál eltöltött este – alapján jönnek létre, amit máshol „korrupciónak” neveznek.

Kiechle páter szeptember 1-én vette át a német jezsuiták tartományának vezetését.

A provinciális az Egyház masszív válságáról is beszélt, mely nem a visszaélés-botrányok nyilvánosságra kerülésével kezdődött. Korunkban „teljes erejével” hat a paphiány, mind mennyiségi, mind minőségi értelemben. Kiechle szerint sok mai klerikus nem képes vezető feladatot ellátni.

A továbbiakban arról beszélt a jezsuita tartományfőnök, hogy az Egyháznak a jövőben ki kell jelölnie a legfontosabb teendőit. Ezek között első helyen a „fő tevékenységre való redukálást” jelölte meg. Kiechle páter úgy vélte, hogy „az Egyház fő tevékenysége” a kirekesztettek és a társadalom szélén álló emberekkel való irgalmasság és a rájuk való odafigyelés. Mert ma csaknem a katolikusok fele tartósan ki van zárva a szentségekhez való járulás lehetőségéből, hangsúlyozta Kiechle páter a házasságon kívüli szexuális kapcsolatban élőkre és az újra-házasodott elváltakra utalva.

Kiechle beszéde előtt a Höffner-bíboros-Kör elnöke, a német család-államtitkár, Hermann Kues (CDU) azt hangsúlyozta, hogy „Höffner bíboros a katolikus Egyháznak a modern világ felé való nyitásáért harcolt”. Ez volt mind Höffner bíboros (1906-87), aki hosszú évekig Köln érseke és a német püspöki konferencia elnöke volt, mind a róla elnevezett kör gyűléseinek legfontosabb célkitűzése.

A fotón P. Stefan Kiechle SJ látható

2010. szeptember 20.


vissza

a HÍREK oldalra                              a KEZDŐLAPRA