Ki a tisztátalan?
„Aki köszön neki, részes gonosz tetteiben”

    „Ha valaki nem fogad be benneteket, sem nem hallgat szavatokra, hagyjátok ott a házát, sőt a várost is, és még a port is rázzátok le lábatokról.” (Mt 10,14)
     „Ha Isten volna az atyátok, akkor szeretnétek engem. Mert az Istentől való vagyok, tőle jöttem.” (Jn 8,42)
     „Bizony, bizony, mondom nektek: Mielőtt Ábrahám lett, én vagyok.” (Jn 8,58)
     „A tettek, amelyeket Atyám nevében végbeviszek, tanúságot tesznek mellettem. Én és az Atya egy vagyunk.” (Jn 10,25/30)
     „Ki a hazug, hacsak az nem, aki tagadja, hogy Jézus a Krisztus? Az az antikrisztus, aki tagadja az Atyát és a Fiút. Aki tagadja a Fiút, az Atyát sem ismeri.” ( 1 Jn 2,22-23)
     „Az Istentől származó lelket erről ismeritek fel: minden lélek, amely megvallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el, az istentől van. S minden lélek, amely nem vallja meg Jézust, nem az Istentől való, hanem az antikrisztusé, akiről hallottátok, hogy eljön, és most már a világban van.” (1 Jn 4,2-3)
     „Aki elfordul Krisztus tanításától, nem mondhatja magáénak az Istent. Ha valaki nem ezzel a tanítással megy hozzátok, még csak ne is köszönjetek neki, Mert aki köszön neki, részes gonosz tetteiben.” ( 2 Jn 9-11)


Néhány nappal ezelőtt rendezték meg az Amerikai Egyesült Államokban a lovas világjátékokat. A díjugratók egyéni világbajnoki címét egy belga lovas nyerte. Második egy szaúd-arábiai fiatalember, harmadik egy kanadai versenyző lett – vagyis a győzelmi dobogóra két „hitetlen és egy igazhitű” állhatott fel.

A díjugratók legfelső nemzetközi érdekképviseletének az elnöke egy mohamedán hercegnő. Mint ilyen, az ő tiszte volt a díjak átadása is. A hölgy nadrágban, teljesen európai külsővel jelent meg a díjkiosztásra. Szokás szerint elsőnek a harmadik helyezett nyakába akasztotta az érmet, aztán a másodikéba, majd legvégül az első helyezettébe.

A fehéreket előre kioktatták, hogy a díjátadó hölgy nem fog velük kezet fogni. A harmadik helyezett örömében mégis megfogta a karját, az első viszont elővigyázatosságból mindkét kezét jó előre háta mögé dugta, nehogy megszokásból kezet akarjon nyújtani.

Nos, aki azt hiszi, hogy a mohamedán vallásnak az az előírása, hogy nő nem érhet idegen férfihez, és a hercegnő ezért nem adott kezet a férfiaknak, az téved: a szaúd-arábiai férfival ugyanis kezet fogott (aki nem volt se a férje, se a testvére). Mohamedán hite nem azt tiltotta, hogy férjén kívül ne érjen férfihez – amit minden további nélkül el lehet fogadni és tiszteletben lehet tartani más vallásúaknak is –, hanem azt, hogy ne érjen gyaurhoz, hiszen azok tisztátalanok. Mondhatnám más szóval, kárhozottak, undorítóak, mérgezőek, dögvészt terjesztők stb. stb.

Ezzel kapcsolatban két kérdés merül fel bennem:

1. Mi lett volna, ha a gyaurok azt követően, hogy a mohamedán hölgy eléjük állt és nyakukba akasztotta az érmet, keresztet vetnek, hiszen hitük – vagy csak őseik hite – szerint egy istentagadóval és ISTENKÁROMLÓVAL kerültek kapcsolatba? Mi lett volna, ha a mohamedán nőhöz hasonlóan, ők is ország-világ előtt hitvallást tesznek saját vallásukról, és mondjuk, ledobják nyakukból az érmet, melyet egy JÉZUS ISTENSÉGÉT TAGADÓ ember tett oda, azaz úgy viselkednek, ahogy az ő szent könyvük tanítása az ilyen esetekre előírja (lásd a cikk elején található bibliai idézeteket)? – Válasz: fegyelmit kapnak, a média a sárba tapossa őket, a szövetségek eltiltják őket a versenyzéstől, a bíróságok az emberi jogok megsértéséért elítéli őket, a szaúd-arábiai vallás-rendőrség valamilyen véletlen balesettel elteszi őket láb alól, vagy csak a lovaikat mérgezi meg stb. stb.

2. Miért választ egy nemzetközi szövetség olyan elnököt, aki a vele tárgyaló feleket tisztátalannak, érinthetetlennek tartja és kezeli, azaz megvonja tőlük a legelemibb tiszteletet és tiszteletadást, ráadásul egy olyan sportágban, ahol a mohamedánok – legalábbis eddig – nem játszanak semmilyen szerepet? – Válasz: mert a mohamedánoknak van a legtöbb pénzük, és hajlandók is sokat áldozni erre a sportra, miután úgy döntöttek, hogy a jövőben részt akarnak venni benne. És a leggazdagabb és legismertebb gyaur lovasok, akik már eddig is teméntelen sok pénzt szereztek a lovas sportból, úgy gondolják, hogy meglévő millióik mellé további milliókra van szükségük, ezért minden lehetséges módon támogatják az arabokat.


Egy napi hír az internetről: A közel-keleti püspökök szinódusán a zsidó rabbik mellett két mohamedán főmufti is előadást tartott; őket XVI. Benedek pápa a gyűlés után magánkihallgatáson fogadta.


E cikkel kapcsolatban lásd a honlap következő írását:
     „A világméretű iszlamizálás stratégiái”

2010. október 22.


vissza

a HÍREK oldalra                              a KEZDŐLAPRA