Rózsafüzérrel Krisztus-király győzelméért és az Egyház fennmaradásáért
(forrás: Mitteilungsblatt Nr. 381 – 2010. október)

Franz Schmidberger páter, a Szent X. Pius Papi Közösség német területi vezetőjének levele a hívekhez

„Az Egyház felszámolja önmagát”, mondta a Szent X. Pius Papi Közösség rendfőnöke az idei zarándoklaton a németek apostolának, Szent Bonifácnak a sírjánál, kölcsön véve Thilo Sarrazin nemrég megjelent nagy vihart kavart könyvének híres címét, „Németország felszámolja önmagát”. Ezzel nem akart mást kifejezni, mint VI. Pál pápa, aki már 40 évvel ezelőtt az Egyház önpusztításáról beszélt.

Természetes, hogy az Egyház bírja alapítójának saját örök létezésére szóló ígéretét, de azt az ígéretet nem, hogy ez minden országban az idők végezetéig érvényes. Az olyan régi keresztény országokra sem, mint Német- vagy Franciaország.
     Ahogy Észak-Afrikában a Szent Ágoston idejében virágzó keresztény ország az iszlám rohamának az utolsó talpalatnyi földig maradéktalanul áldozatul esett, ugyanúgy történhet Németországgal is. Németország ma szellemi vákuum, ahol a keresztények csupán egy menekülő sereget alkotnak, a társadalmat formáló erők szétdaraboltak vagy kipusztultak. A légüres tér azonban mindig új erőket szív magába, népeket, melyeket a nyugati liberalizmus még nem betegített meg. Holnap lehet, hogy mindannyian mohamedánok leszünk?

Hogy ne ez a sors várjon ránk, kövessük azok példáját (Szent V. Pius pápáét és a római rózsafüzér-társulatokét), akik a lepantoi győzelmet, melyet a keresztény flotta a törökök felett 1571. október 7-én aratott, Szűz Mária közreműködésének tekintett. (Ekkor kapta Szűz Mária a Loretoi litániában betoldásként a „Auxilium Christianorum”, a keresztények segítsége nevet.)
     Ahogy annak idején Isten Anyja jött a keresztények megsegítésére, úgy történhet ez ma is, ha elég család akad, melyben az ujjak a rózsafüzér gyöngyszemeit naponta morzsolgatják.

És még egy: minél konzekvensebben éljük a kereszténységünket a mindennapokban, annál hamarabb fog Isten megkönyörülni rajtunk. Ne lankadjunk tehát a Krisztus-király győzelméért folytatott küzdelmünkben!


2010. október 12.


VISSZA


vissza

a KÖNYVTÁR oldalra                              a KEZDŐLAPRA