Georg May professzor

A honlapon megjelent Georg May professzor az „Igazi és hamis reform” című munkája. Emiatt legfőbb idő, hogy a német nyelvterület legjelentősebb egyházjogászát röviden bemutassuk.

Georg May katolikus teológus, a Mainz-i egyetemen a kánonjog, az állami egyházjog és az egyházi jogtörténet professzora volt. May atya 1926-ban született a sziléziai Liegnitz-ben. 1951-ben szentelték pappá. 1957-ben Münchenben teológiai doktorátust szerzett. Ezután először Freising-ben, majd nyugdíjba menéséig a Mainz-i Gutenberg-Egyetemen (1960-tól 1994-ig) tanított. May professzor ma a német nyelvterület legjelentősebb egyházjogászának számít.

A 65. születésnapja alkalmából megjelent 30 írást tartalmazó ünnepi kötet kiadói az előszóban többek között ezt írták: „Az egyeteméhez való hűsége nem óvta meg attól, hogy olykor igazságtalanul bánjanak vele és méltánytalan bánásmódban részesítsék. Az a sziklaszilárd meggyőződés, mellyel a mai egyház néhány jelenségét megkérdőjelezte, és a hit és az egyház hagyományához mérte a zsinatutáni korban nem ritkán keltett nemtetszést és visszautasítást. .. A teológia-professzor feladata alatt a katolikus hit igazságának szolgálatát érti. Hogy bátor kiállásának és a korszellemmel szembeszegülő fellépésének megvan az ára, és hogy ez az akadémiai pályán hátrányt jelent, azzal Georg May hitbeli meggyőződéséhez való hűségében mindig tisztában volt.”

A 80. születésnapja alkalmából megjelent második ünnepi kötet 861 oldalon 32 írást tartalmaz.

May professzor számtalan művet publikált. Köztudott róla, hogy ezeket mindig a levéltárakban végzett intenzív kutatómunka előzte meg, mellyel „számos kollégája számára elérhetetlen példaképet” jelent.

Ma is naponta – igen ritka kivételtől eltekintve – egy mainzi templomban mutatja be a szentmiseáldozatot a tridenti rítusban. Miséin nagyon sokan vesznek részt. Prédikációi a katolikus hitbeli kérdések kimagasló tanulmányai és korunk számára nélkülözhetetlenek, meggyőzően világosak és a legnagyobb mértékben segítenek az egy igaz hit igazságának megőrzésében.

Írásai az interneten is olvashatóak, ahova egyre több műve, dolgozata és prédikációja kerül fel. Többek között a kath-info, a http://www.glaubenswahrheit.org/ oldalakra.
Prédikációi ezen a címen találhatóak:
http://web246m.dynamic-kunden.ch/maria/texte/georg.may2.html

A honlapon „A pokol mégsem üres” címmel olvasható egy prédikáció May atyától

Feltéve: 2010. szeptember 6.


VISSZA


vissza

a KÖNYVTÁR oldalra                              a KEZDŐLAPRA