Változások a Pius Közösséggel szembeni viselkedésben
(forrás: www.kath.net – 2010. október 9.)

A nemrég feltett Hány fajta katolikusság van ma? című cikkemben a „harmadik csoportról” (a következetlenül tradícióhű katolikusokról) ezt írtam: „ami a legjellegzetesebb bennük: mindazoknak – vagyis elsősorban a Szent X. Pius Papi Közösségnek – a káromlása, akik nem álltak meg ott, ahol ők, hanem következetesen végiggondolták és végigjárták az általuk – lustaságból vagy számításból – csak megkezdett utat.”
     E csoportba tartozott a www.kath.net internetes portál is, mely nem volt képes megállni, hogy minden a Pius Közösséggel vagy Lefebvre érsekkel foglalkozó híradását ne azzal zárja, hogy ezek kiközösített és szakadár emberek, illetve csoportosulások. Tette ezt abban az időben is, amikor a fél világ Williamson püspökkel vagy a Pius-püspökök kiközösítésének feloldásáról cikkezett, vagyis a kath.net-en is rengeteg ilyen témájú cikk látott napvilágot.

E helyzetet, a kath.net szerkesztőség eme véleményét ismerve, kap nagy jelentőséget az a híradás, melyet október 9-én tettek fel: „Fellay a Pius-papokkal szembeni római viselkedésben változást figyelt meg” címmel. Hogy a kath.net Rómát utánozva vagy saját „erejéből” változtatott-e hangnemet, nem tudni, mindenesetre miután közli Fellay püspök fenti véleményét egy vele készült riportból a cikket e mondatokkal fejezi be:

„A rendfőnök közösségének 1970. november 1-én történt egyházi elismerésének alkalmából nyilatkozott. Meg nem engedett pap-szentelések miatt alapítójukat, Marcel Lefebvre érseket (1905-1991), 1976-ban szuszpendálták püspöki funkcióiból. Amikor 1988-ban pápai engedély nélkül közösségének négy papját püspökké szentelte, köztük Fellay-t, mind az öten „a tettük után automatikusan járó kiközösítés büntetését” vonták magukra. Ezt a büntetést 2008 januárjában XVI. Benedek visszavonta.”

Ha ehhez hozzátesszük, hogy a summorum-pontificum.de szerkesztője is most először vallotta be, hogy olvassa a piuszosok lapjait, sőt, egyik cikkükben leírtakkal egyet is ért – nos, akkor Fellay püspök szavai: „a Pius-papokkal szembeni római viselkedésben változást figyelt meg”, nemcsak Rómára, hanem a nemzetközi katolikus sajtóra is vonatkozik.

2010. október 17.


vissza

a HÍREK oldalra                              a KEZDŐLAPRA